Gwirfoddoli

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr a all helpu mewn amrywiaeth o rolau.  Rhoddir hyfforddiant llawn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, anfonwch e-bost at secretary@caerphillyminerscentre.org.uk neu ffoniwch 029 2167 4242. 

Please meet two of our volunteers Jo and Tara who talk about their volunteering experiences which led to gaining employment.

Joanne Dando

Projects Coordinator
 

Tara Candlin

Projects Coordinator
 

THANK YOU AND FAREWELL ROB!!!! ❤️❤️


We’re really sad to have to say farewell to one of our wonderful stewards.  Rob has volunteered for 2 days a week the last 4 years, keeping the building going, helping the Craft and Chat, the Dance and Seated Dance, Basic Skills learners, Elderberries and film club.  He’s also been a Trustee, member of our Finance and Health and Safety Committees, and our fire safety office.  We’ll all remember him for his warmth and many kindnesses as well as his practical skills.  We wish him well and hope that he will stay connected.🤝

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn ymddiriedolwyr sy'n gallu rhannu'r cyfrifoldeb o lywodraethu ein helusen a chyfarwyddo sut mae'n cael ei rheoli a'i rhedeg.  Rydym am lywio ein helusen i'r cyfeiriad gorau posibl a rhoi anghenion ein cymuned yn gyntaf.  Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr sydd â chefndir ariannol, marchnata neu fusnes. 

Digital Trustee volunteers.png
Steward vol poster A5 - Vis Imp.png

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn stiwardiaid i helpu yn ein Canolfan.  Mae'r dyletswyddau wedi'u cynnwys ar y poster a rhoddir hyfforddiant llawn.  Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych hyd yn oed os mai dim ond ychydig oriau'r wythnos y gallwch eu sbario.  Trwy wirfoddoli yn ein Canolfan, byddwch yn cefnogi ein cymuned drwy ein helpu i gyflwyno gweithgareddau hybrid o'n Canolfan.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i gefnogi ein gweithdai garddio plant drwy gydol gweddill y flwyddyn.  Mae gennym 2 grŵp garddio ar gyfer oedran sylfaen ac iau a fydd yn rhedeg ar yr 2il Sadwrn a dydd Sadwrn olaf y mis yn ystod y tymor a boreau Dydd Mercher/Iau yn ystod gwyliau'r ysgol o 10.30-12.30.  Byddwch yn cynorthwyo plant gyda gweithgareddau garddio a chrefft ac yn clirio’n gyffredinol ar ddiwedd gweithdy.  Edrychwch ar y rhestr o ddyddiadau gweithdai ar gyfer y ddau grŵp a chysylltwch â ni os gallwch helpu gydag unrhyw un ohonynt os gwelwch yn dda. 

Amie's workshop posters (2).png
Let's grow together project - Juniors.pn
Let's grow together project - Infants.pn