Gwirfoddoli

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr a all helpu mewn amrywiaeth o rolau.  Rhoddir hyfforddiant llawn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, anfonwch e-bost at secretary@caerphillyminerscentre.org.uk neu ffoniwch 029 2167 4242. 

Digital volunteers (1).png

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi helpu ein gilydd i gael mynediad i Zoom, WhatsApp, Skype a chyfryngau cymdeithasol eraill.  Gyda chynlluniau i ddychwelyd i'r ganolfan, bydd angen cymorth pellach arnom i gefnogi'r rhai sydd wedi'u hallgáu'n gorfforol. 


Mae angen help digidol arnom gan bobl all gefnogi cyflwyno ein gweithgareddau ar-lein ac yn hybrid. Fel gwirfoddolwr digi, byddai disgwyl i chi gefnogi'r canlynol:


• gweithgaredd ar-lein – cefnogi pobl i dderbyn e-byst, Google, gwefannau, y cyfryngau cymdeithasol a Zoom
• yn y ganolfan – cefnogi arweinwyr y gweithgareddau a’r stiwardiaid i osod offer ar gyfer gweithgareddau a dosbarthiadau yn y ganolfan, yn hybrid ac ar-lein yn unig

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn ymddiriedolwyr sy'n gallu rhannu'r cyfrifoldeb o lywodraethu ein helusen a chyfarwyddo sut mae'n cael ei rheoli a'i rhedeg.  Rydym am lywio ein helusen i'r cyfeiriad gorau posibl a rhoi anghenion ein cymuned yn gyntaf.  Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr sydd â chefndir ariannol, marchnata neu fusnes. 

Digital Trustee volunteers.png
Steward vol poster A5 - Vis Imp.png

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn stiwardiaid i helpu yn ein Canolfan.  Mae'r dyletswyddau wedi'u cynnwys ar y poster a rhoddir hyfforddiant llawn.  Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych hyd yn oed os mai dim ond ychydig oriau'r wythnos y gallwch eu sbario.  Trwy wirfoddoli yn ein Canolfan, byddwch yn cefnogi ein cymuned drwy ein helpu i gyflwyno gweithgareddau hybrid o'n Canolfan.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i gefnogi ein gweithdai garddio plant drwy gydol gweddill y flwyddyn.  Mae gennym 2 grŵp garddio ar gyfer oedran sylfaen ac iau a fydd yn rhedeg ar yr 2il Sadwrn a dydd Sadwrn olaf y mis yn ystod y tymor a boreau Dydd Mercher/Iau yn ystod gwyliau'r ysgol o 10.30-12.30.  Byddwch yn cynorthwyo plant gyda gweithgareddau garddio a chrefft ac yn clirio’n gyffredinol ar ddiwedd gweithdy.  Edrychwch ar y rhestr o ddyddiadau gweithdai ar gyfer y ddau grŵp a chysylltwch â ni os gallwch helpu gydag unrhyw un ohonynt os gwelwch yn dda. 

Amie's workshop posters (2).png
Let's grow together project - Juniors.pn
Let's grow together project - Infants.pn