Using Technology

Defnyddio Techoleg

Gall defnyddio technoleg yn ystod y cyfnod hunan-ynysu fod yn werthfawr iawn. Gall ynysu achosi teimladau o unigrwydd ac iselder ond mae ffyrdd o gysylltu â theulu neu ffrindiau ar wasanaethau sgwrs fideo. Gallwch hefyd greu archeb siopa ar y we neu ddatblygu eich sgiliau digidol trwy gyrsiau ar y we am ddim.

family%20pic_edited.jpg

Mae’r gwasanaethau sgwrs fideo poblogaidd yn eich galluogi i sgwrsio ar y we yn hytrach na llinell ffôn. Mae gyda chi hefyd yr opsiwn o sgwrsio heb y fideo. Dyma fanteision ac anfanteision pob gwasanaeth.

Video Chatting Services

Slide1_edited.jpg
Slide2_edited_edited.jpg
Black Mobile
press to zoom
Tablet
press to zoom
Computer Monitor
press to zoom
Laptop
press to zoom
1/1

Dechrau

 

Bydd angen dyfais ddigidol glyfar. Gallai fod yn ffôn sgrîn gyffwrdd /tabled / cluniadur neu pc.  Gallwch dderbyn y gwasanaethau yma trwy borwr gwe fel Internet Explorer neu Chrome.  Rhaid derbyn y rhyngrwyd trwy eich rhyngrwyd cartref trwy lwybrydd ( router) neu trwy ddefnyddio eich lwfans data o’ch cytundeb ffôn.

Rhoi App ar Ffôn Glyfar neu Dabled

Bydd rhaid gosod yr app i wneud galwad fideo ar eich ffôn clyfar/ tabled/ cluniadur neu pc. Bydd rhaid chwilio amdano yn eich app store. 

 

FAr gyfer ffonau clyfar Android a thabledi edrychwch am logo Google play store:

 

 

Ar gyfer iphone Apple ac ipad edrychwch am logo siop Apple:

 

 

 

apple store.png
google play.png
smartphone-3572807_1280.jpg

I’ch helpu i ddod o hyd i’r gwasanaeth galwad fideo, mae angen edrych am eu logo poblogaidd wrth chwilio.  

What’s app –

 

 

Houseparty –

 

 

Skype –

Wa logo.png
houseparty.png
skype.png

Zoom -

 

 

Facebook Messenger –

 

Facetime -

zoom.png
fbk mess.png
facetime logo.png

Ar gyfer Cluniadur/ PC

Os oes gennych gluniadur neu pc, gallwch ei ffeindio trwy chwilio mewn porwr gwe fel Internet Explorer neu Chrome.  

 

                   Internet Explorer –

 

                   Chrome -

 

 

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn i’w lawrlwytho i’ch dyfais, ac fe gewch gynnig creu cyfrif gydag enw defnyddiwr a chyfrinair. Yna gallwch ddechrau ychwanegu manylion cyswllt teulu a ffrindiau a byddwch ar eich ffordd i wneud eich galwad gyntaf.

 

Angen help?

Os yw technoleg yn newydd i chi, gall fod yn anodd, ond os oes arnoch angen cymorth rydym yn hapus i helpu. Cysylltwch â ni trwy’r dudalen gyswllt..

Laptop Writing
int ex.png
chrome.png