Ein Datganiad ar Coronavirus 
Yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth, mae Canolfan y Glowyr wedi penderfynu cau tan ar ol gwyliau’r Pasg.
Byddwn yn gweithio i ddiogelu llesiant ein cymuned trwy’r cyfnod hwn o ynysu ac yn parhau i gysylltu a’r gymuned.
Gobeithiwn y bydd ein cymuned yn cadw’n iach a diogel ac edrychwn ymlaen at weld pawb eto cyn gynted a phosibl.
Cysylltwch a: Katherine Hughes 02921 674242  secretary@caerphillyminerscentre.org.uk 
neu ein tim marchnata trwy FacebookInstagram, and Twitter.

Happy Easter 2020, from the Elderberries, and all at Caerphilly Miners Centre!


Pasg 2020 Hapus oddi wrth Aeron Aeddfed, a ni gyd!

Yelllow Flowers
Elderberry Easter.png

Mae’r dolenni uchod yn dudalennau newydd gyda syniadau, gweithgareddau a gwybodaeth i’w rhannu gyda chi. Gan fod ein drysau nawr ar gau, dyma’n ffordd o ddal cysylltiad, a’ch cefnogi o bellter. Os hoffech ymuno â’n cynllun cyfeillio neu WhatsApp y grwp Crefft, cysylltwch â Katherine: secretary@caerphillyminerscentre.org.uk 029 2167 4242