knitting-wool-clipart.jpg
    Y Prosiect Gweu
knitting-wool-clipart.jpg

Dechreuon ni ein Prosiect Gwau yn ystod y cyfnod cloi i gefnogi ein cymuned leol gyda’r dasg therapiwtig o wau petryalau i wneud blancedi i'r rhai sy'n agored i niwed mewn llochesi a thai gwarchod yng Nghaerffili. 

Dyma ein post cyntaf ar Facebook yn recriwtio gwirfoddolwyr ar 10 Mehefin 2020 a chawsom ein llethu gan yr ymateb:-

 

 

 

 

 

 

MAE’R CYFARWYDDIADAU ISOD, 👇

Castiwch 40 pwyth gan ddefnyddio gwlân dwbl a nodwyddau 4mm (hen faint 8). Yn gweithio mewn pwythau garter (pob rhes yn knit) cariwch ymlaen nes bod eich petryal yn mesur 10 1/2 modfedd (tua 110 rhes) x 8 modfedd. Castiwch i ffwrdd. Gallwch weu cymaint neu cyn leied ag y mynnwch mewn unrhyw liw. 

 

Gellir prynu gwlân o Poundland, Home Bargains, B&M, Y Siop Ddisgownt (Stryd Pentrebane), C n K Haberdashery (y farchnad dan do) a Poundstretchers yn y dref. Diolch.

blanket.jpg

CHWILIO AM BOBL I WEU AR GYFER EIN PROSIECT CYMUNEDOL❤️🌈

- ALLECH CHI HELPU GWEU PETRYALAU neu ROI BLANCEDI AT EI GILYDD? -

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gweu petryalau i greu blancedi deniadol, lliwgar ar gyfer Budd-dal Caerffili ar gyfer teuluoedd anghenus yn ein cymuned, cartrefi gwarchod preswyl a llochesi. Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i roi blancedi at ei gilydd. Mae'n brosiect gwych i fod yn rhan ohono gan ei fod nid yn unig yn therapiwtig ond cewch hefyd y boddhad ychwanegol o fod yn cefnogi eich cymuned. Byddwn mor ddiolchgar o dderbyn eich holl betryalau yn ein Canolfan pan fyddwn yn cael agor eto. DIOLCH😍

 Diweddariad y prosiect gweu – Tachwedd 2020

Wow edrychwch ar yr holl flancedi a lifodd i mewn! Am ymdrech gymunedol anhygoel!  Rydym wedi ein syfrdanu gan yr ymateb i'r prosiect hwn a safon yr ansawdd a gyrhaeddwyd wrth wneud y blancedi hardd hyn.  Mae Caerffili yn llawn gweuwyr talentog.  Hoffem ddweud 'Diolch yn fawr iawn’ i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect hwn a rhoi gwybod i chi na fyddem, heb eich cefnogaeth chi, yn gallu helpu llawer o'r bobl sy'n agored i niwed yn ein cymdeithas.

Traditional-Heart.png

Thank you

Diolch

Blancedi bach hardd, wedi'u gwau

Bydd y blancedi pen-glin bach hardd, lliwgar, bywiog, wedi'u gwau yma yn cael eu dosbarthu'n fuan i gartrefi gwarchod a chartrefi preswyl ym mwrdeistref Caerffili.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

Blancedi hardd, mawr, wedi'u gwau

Bydd y blancedi pen-glin hardd, lliwgar, bywiog, mawr, wedi'u gwau yma yn cael eu dosbarthu'n fuan i lochesi ym mwrdeistref Caerffili.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

    Diweddariad y Prosiect Gweu - 27/10/20

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

Mae'r cyfnod cloi wedi dangos pa mor bwysig yw cael rhywbeth adeiladol i'w wneud a phan ail-lansiwyd ein prosiect gwau blynyddol ym mis Mehefin cyrhaeddodd ein post Facebook 23,059 o bobl ac ymgysylltu â 2,485 o bobl (y mwyaf erioed!).  Cysylltodd dros 30 o bobl sy’n gwau â ni o bob rhan o'r sir a rhyngddynt maent wedi creu dros 450 10.5" x 8" petryal. Fe wnaethon ni ddidoli'r rhain yn fwndeli lliwgar o 25 ac yn ystod y cyfnod cloi apeliwyd drwy Facebook am help i'w crosio gyda'i gilydd ac am fwy o betryalau!  Unwaith eto, cyrhaeddodd hyn dros 11,000 o bobl.  Ychydig cyn y Toriad Tân Cenedlaethol, dosbarthwyd 17 bwndel o betryalau i'w crosio'n flancedi pen-glin a maint llawn.

Mae llawer o'r rhai sy’n gwau, rhwng 18 ac 87 oed, wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd Zoom i benderfynu i ble y dylai'r blancedi gorffenedig fynd.  Mae'r prosiect wedi ysbrydoli pobl i feddwl y tu hwnt i'w pedair wal eu hunain a chael y boddhad o wneud rhywbeth dros ein cymuned.  Mewn blynyddoedd blaenorol mae Glowyr Caerffili wedi cyfrannu ei 12 blanced i'r Budd-dal lleol; eleni, rydym yn gweithio gyda'r cynlluniau tai gwarchod yng Nghaerffili i'w dosbarthu'n ehangach ar draws y sir mewn pryd ar gyfer y Nadolig.

Yn ôl y galw poblogaidd, rydym yn parhau â'r prosiect hwn y tu hwnt i fis Tachwedd ac yn bwriadu casglu'r blancedi eto yn y gwanwyn.  Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i gwrdd ar zoom bob 6-8 wythnos gan fod rhan gymdeithasol y prosiect hwn yr un mor bwysig â'r blancedi!  Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Katherine

Cyfarwyddiadau:

Castiwch  40 pwyth gan ddefnyddio gwlân dwbl a nodwyddau 4mm (hen faint 8). Gweithiwch mewn pwyth garter (pob rhes yn plain) nes bod eich petryal yn mesur 10 1/2 modfedd (tua 110 o resi). Wedyn castiwch i ffwrdd.

wool clipart.jpg

Diweddariad y Prosiect Gweu - 13/10/20

knitted blanket complete.jpg

Danfonwyd dros 300 o betryalau i'n canolfan ac rydym wedi eu didoli yn ôl maint a lliw yn 12 bwndel bob un gyda 25 petryal.  Maen nhw'n hyfryd, diolch!

 

 Os hoffech fod yn rhan o hyn:

 

• Parhewch i wau'r petryalau (8 x 10.5 modfedd) os hoffech wneud hynny

• Dewch ag unrhyw betryalau wedi'u cwblhau i’r Ganolfan (os gallwch chi grosio a'ch bod am ffurfio'r blancedi (5 x 5) gwnewch hynny os gwelwch yn dda)

• Rhowch wybod i ni a fyddwch yn crosio'r petryalau gyda'i gilydd (byddwn yn cysylltu â'r rhai ohonoch sydd wedi cynnig yn ystod y dyddiau nesaf)

 

Ein cynllun yw cael blancedi pen-glin a blancedi llawn0 i gartrefi gwarchod a phreswyl a llochesi erbyn diwedd mis Tachwedd. 

knit blanket 1.jpg
IMG_7385.JPG

Ac mae'r rhoddion yn dechrau llifo i mewn!

IMG_6789.JPG
IMG_7374_edited.jpg

Blanced hardd wedi'i chrosio at ei gilydd.

 Eich rhoddion yn cael eu didoli o ran lliw

Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned

Cofnodion cyfarfod:  Prosiect gweu, cyfarfod ar zoom ddydd Mercher    Hydref 4 2020

 

Presennol:    Sheila Hopkins, Katherine Hughes, Ruth Starr, Marion Watts.

 

Ymddiheuriadau:    Susan Jones, Anwen Hill, Jenny Church, Diane Britt, Lynda Hawkins, Sally Keene, Carol Boyes, Jenni Jones-Annetts, Dawn Cole, Susan Masters, Karen Masters, Victoria Roper.

Clywsom na all Kate gydlynnu’r prosiect a bydd rhaid i ni ei orffen ein hunain. Y prif sialens yw (1) cysylltu â phawb i gael gafael ar y petryalau

IMG_7378_edited.jpg