roundabout.webp
Cylchoedd Chwarae Stay and Play i Blant
download (13).png
download (13).png

YN YSTOD Y PANDEMIG

CYLCHOEDD CHWARAE STAY AND PLAY & GLOWYR BACH CAERFFILI

Mae ein cylchoedd chwarae i blant wedi uno yn ystod Covid gan fod galw mawr am leoedd.

Ar hyn o bryd maen nhw'n rhedeg ar ddyddiau Mercher, Iau a Gwener 9.30 - 11.30am ac mae angen i chi archebu ymlaen llaw.

Mae'n costio £3 y teulu

Cynhelir ein sesiynau chwarae y tu allan yn y gazebo tan 17 Mai.

Mae'r sesiynau hyn ychydig yn wahanol ar hyn o bryd. Mae'n gyfle yn bennaf i blant gael ychydig o chwarae rhydd ac iddyn nhw a'u gofalwyr gymdeithasu. Mae amser chwarae gyda cherddoriaeth tua'r diwedd.

 I gael y wybodaeth ddiweddaraf, i archebu ac i wneud ymholiadau, ewch i'n tudalen Stay and Play ar FB

43725920_1769982283124583_10007352053984
116832504_2989529577836508_3541619567454
images (8).jpg
173908639_3702294959893296_4233504497968
images (8).jpg
174420949_3700945200028272_2232772166870

Mae Stay and Play yn gylch chwarae i blant i blant dan 3 oed yng ngofal Tasha Gittings

 

Fel arfer mae'n rhedeg ar ddydd Iau 9.30 - 11.30am

 

Dim ond £3 y teulu

 

Gweithgareddau hwyliog sy'n cynnwys chwarae rhydd ac amser canu gyda chrefft achlysurol (yn enwedig ar gyfer digwyddiadau arbennig fel Sul y Mamau a'r Pasg ac ati)

 

Mae pob sesiwn yn cynnwys:

 *Chwarae rhydd

*Crefftau a chelf

 *Amser canu

 

Rydym hefyd fel arfer yn darparu byrbrydau i blant fel tost, ffrwythau a diodydd poeth i ofalwyr

 

 I gael y wybodaeth ddiweddaraf, i archebu ac i wneud ymholiadau, ewch i'n tudalen  STAY AND PLAY  ar FB

images (9).jpg
download (13).png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11
15167179571775444365free-pet-dinosaur-cl