800px-Flag_of_Spain.svg.png
Dosbarthiadau Sbaeneg
Athro: Olga Gimenez
800px-Flag_of_Spain.svg.png
Eisiau Dysgu Sbaeneg?

Addas ar gyfer:
•    Dechreuwyr llwyr
•    Rhai sydd eisiau adfer sgiliau Sbaeneg blaenorol
•    Dysgu geirfa addas i wyliau ac ymweliadau


Fel arfer yng Nghanolfan y Glowyr ond mae’r dosbarth nawr ar Zoom ar dydd Mercher, 7 pm – 8.30 pm.  


Cost £5 y sesiwn.

spanish%20class_edited.jpg

 Ydych chi am wella eich Sbaeneg?

Beth am ymuno â'n dosbarth Improvers Sbaeneg ar nos Fercher (7-8.30pm).  (Os ydych chi'n ddechreuwr llwyr, rhowch wybod i ni gan y gallwn sefydlu dosbarth dechreuwyr os oes galw)

Gwyliwch y dosbarth ar waith....

https://youtu.be/lcb2DJ_hQTk 

 

Yr Olga ysbrydoledig fydd eich athrawes. Mae Olga, o Valencia yn Sbaen, wedi bod yn addysgu yn y ganolfan ers bron i dair blynedd.

 Mae'r dosbarth yn mwynhau'r cyfle i ymarfer eu Sbaeneg, felly yn ogystal â geirfa a gramadeg, cewch hefyd ddigon o gyfle i sgwrsio.

  Y gost yw £5 y sesiwn (ar Zoom ar hyn o bryd). 

 Cysylltwch â Katherine Hughes

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk  |  029 2167 4242

spanish class olga.jpg
800px-Flag_of_Spain.svg.png