~ Tachwedd 2021 ~

download (7).png

30 November 2021

Aeron Aeddfed yn cyfrannu at Fanc Bwyd Caerffili

Fel rhan o gynllun yr Aeron Aeddfed i gael y wybodaeth ddiweddara, gwahoddwyd tîm Bwyd Banc Caerffili gan Marjorie Gray i ddweud wrthom am eu gwaith.

 

Siaradodd Andy, a sefydlodd y Banc Bwyd unarddeg o flynyddoedd nôl, yn ein cyfarfod ar 30 Tachwedd. Mae eu gwaith wedi ehangu’n ddramatig yn y blynyddoedd diweddar.

 

Rheolir gwaith y Banc Bwyd gan Ymddiriedolaeth Trussell i sicrhau bod pob un o’r rhoddion yn cyrraedd trigolion bone fide.

 

 

Casglodd yr Aeron Aeddfed, y grŵp Dawns mewn cadair a’r grŵp Ymarfer mewn cadair ar gyfer y Bwyd Banc yr wythnos hon ac yng nghyfarfod yr Aeron Aeddfed, gwnaethpwyd y penderfyniad i gasglu pethau ar gyfer y Banc Bwyd bob mis fel rhan o ymrwymiad Canolfan y Glowyr i’r gymuned.

 

Bydd gweithgareddau cyffrous cyn y Nadolig a gobeithiwn ehangu ein gweithgareddau ac aelodaeth unwaith inni gael mwy o le yn y Ganolfan yn y flwyddyn newydd. Rydym hefyd yn cysylltu â’r tenentiaid ym Mhlas Hyfryd a Cole Court trwy sgwrs wythnosol ar Zoom.

 

Os hoffech ymuno â’r Aeron Aeddfed, cysylltwch â’r Ysgrifenyddes ar

029 2167 4242 secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

neu galwch i mewn i’r Glowyr i gael rhaglen.

thumbnail_food.jpg
thumbnail_Picture1.jpg