Diogelu

Mae Diogelu yn gyfrifoldeb i bawb

Os ydych am siarad â rhywun am unrhyw bryderon diogelu neu honiad, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu, Ann Lewis safeguarding@caerphillyminerscentre.org.uk  Ffôn: 07407624093. Fodd bynnag, os ydych yn teimlo bod mater yn ddifrifol neu ag angen ymateb ar frys, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu yn uniongyrchol a rhowch wybod i'r Swyddog Diogelu eich bod wedi gwneud hynny. 

Mae copi o'n Polisi Diogelu ar gael i bawb sy’n gofyn amdano
 

A4 Safeguarding poster.png
A4 Safeguarding poster Welsh.png