Rhaglen yr Haf 2021

Rhaid bwcio pob dosbarth ymlaen llaw

Ebostiwch secretary@caerphillyminerscentre.org.uk neu ffoniwch 029 2167 4242

Summer hol prog.png
Summer hol prog_welsh.png

Rhaglen o weithgareddau

Rhagfyr 2020

Cyfnod 1:  (tan 4 Mai pan fydd y Ganolfan yn gallu agor yn swyddogol)

Hefyd yn cael ei gynnal:

 • Bydd Clwb Garddio Plant yn dechrau ar 24 Ebrill, 10.30 – 12.30.

 • Bydd Gweithgorau'r Clwb Garddio yn cael eu trefnu unwaith y bydd y gwaith paratoi ar y safle wedi'i gwblhau.

 • Bydd y Ganolfan yn Orsaf Bleidleisio ar Fai 6ed.

 • Mae Osteopathiaid Back to You a Lisa Morgan Beauty ill dau ar agor.

 

Mae’r Glowyr hefyd yn darparu ystafelloedd ar gyfer mentrau busnes. Ar hyn o bryd mae Lisa Morgan Beauty a Back2Health (Osteopath) yn y ganolfan. 

 

Mae’r ganolfan ar gael ar gyfer cyrsiau tymor byr.  Ni all y sesiwn Crefft a Ffilm misol i blant, gofod ar gyfer partïon preifat, ein caffi na gweithgareddau arlwyo ddigwydd am y tro. 

 

Cadw Canllawiau Covid i’ch diogelu!

 • Rhaid cofrestru ymlaen llaw– profi, olrhain ac amddiffyn er mwyn eich diogelwch

 • Profir eich tymheredd – ni chaiff neb â sumtomau Covid ddod i mewn

 • Diheintio dwylo

 • Rhaid gwisgo mwgwd y tu mewn

 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol

 • Rhaglen lanhau Covid

 • System un ffordd.