Allgymorth
Angen Gwirfoddolwyr Allgyrraedd Ar Gyfer Galw I Mewn Digidol 
MY OUTREACH POSTER.png

Rydym yn gobeithio sefydlu galw i mewn digidol yn Llety Cysgodol Fitzroy Lodge yn y Coed Duon i gefnogi preswylwyr gyda’u hanghenion digidol.

Mae angen gwirfoddolwyr digidol yn y categorïau canlynol:

  • yn byw yn neu yn agos i’r Coed Duon neu yn barod i deithio

  • gyda sgiliau digidol sylfaenol

  • yn gallu bod yn amyneddgar a chefnogol

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar hwn rol y gwirfoddolwr digidol

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais ebostiwch: volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

Image by Infralist.com
Fitzroy-Lodge-new-300x198.png

Fitzroy Lodge, Coed Duon

Cole-Court-19-1024x684.jpg
download (6).jpg
Cole Court
Mornington Meadows
Plas-Hyfryd-2.jpg
Plas Hyfryd
Castle Maen

Wedi ei ariannu trwy Gronfa 'Together' United Welsh , nod Prosiect Allgymorth Glowyr Caerffili yw ymestyn y ddarpariaeth bresennol a datblygu gweithgareddau newydd ar gyfer pobl hŷn yn y gymuned, boed hynny yn bersonol neu dros Zoom.

Mae'r prosiect yn darparu tenantiaid cynlluniau llety ar draws y Fwrdeistref gyda chyfleoedd i gwrdd â phobl newydd,  dysgu rhywbeth newydd a chael hwyl. Mae ein tîm o wirfoddolwyr wedi sefydlu rhaglen o weithgareddau cyson yn llwyddiannus yn y cynlluniau llety yma sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd, gan gynnwys ymarferion cadair, dosbarthiadau celf, prynhawniau cymdeithasol Aeron Aeddfed y Glowyr a chyrsiau cynhwysiant digidol.

 Wrth ddarparu ymgysylltiad rheolaidd, ymarfer corff a sesiynau creadigol mae'r prosiect hwn wedi addasu sesiynau llwyddiannus y Glowyr i fod yn fwy hygyrch a pherthnasol i  hyd yn oed mwy o bobl yn ein cymuned.

Cefnogi trigolion ar ein Cwrs Digidol
Cole Court- Digi Inclusion 2.jpg
Cole Court- Digi Inclusion1.jpg
Gwaith Celf a grewyd yn y Dosbarthiadau Celf
press to zoom
press to zoom
1/2
press to zoom
press to zoom
1/1
Tystebau

Mae mynychu dosbarthiadau'r cwrs digidol wedi fy ngalluogi i fynd allan o'm parth cysur gyda thechnoleg. Rwyf wedi dysgu llawer o bethau sy'n bwysig i 'w gwybod mewn byd sy'n ein gwthio i ddefnyddio mwy ar ein ffonau a'n tabledi. Mae wedi bod yn amhrisiadwy i ddysgu sut i greu pasbort covid mewn amgylchedd galonogol a chefnogol. Mae'r athro a'r gwirfoddolwyr wedi bod yn wych ac wedi rhoi'r dewrder i mi ddefnyddio fy negeseuon e-bost a bancio yn amlach ar fy ffôn. Mae wedi bod yn wych bod y cwrs hwn wedi ei gynnig trwy'r prosiect allgyrraedd. Mae hyn wedi ei gwneud yn bosibl i mi fynychu cwrs a fyddai'n amhosibl fel arall.

-Pat-

Mae'r sesiynau galw heibio wedi bod yn wych! Rwy'n gwybod bod tîm digi cefnogol a all fy helpu gyda fy holl broblemau digidol gan gynnwys Pasbort Covid a'm negeseuon e-bost.

-Maggie-

Rwyf wedi dysgu sut i chwilio ar Google ac edrych ar y newyddion pan fyddaf eisiau. Mae Mel a'r gwirfoddolwyr wedi rhoi'r hyder i mi roi cynnig ar hyn ar fy mhen fy hun.

-Val-

Ein tim

Tara -  Mae Tara yn arbenigwr cymorth TG cymwysedig, yn raddedig yn y celfyddydau perfformio ac yn berson sydd ag angerdd am rymuso unrhyw un sydd â sgiliau TG sylfaenol i frwydro yn erbyn ynysu. Ei rôl wirfoddol yw cysylltu rhai yn y gymuned â digwyddiadau sy'n digwydd yng Nghanolfan y Glowyr trwy dechnoleg. Mae Tara hefyd yn arwain y dosbarthiadau celf wythnosol, gan gefnogi llesiant cyfranogwyr trwy weithgareddau artistig a cherddoriaeth.

Helen - Mae Helen yn cyfarfod yn wythnosol gyda thrigolion yn eu lolfa gymunedol mewn cynllun lleol. Mae'r sesiwn yn cysylltu drwy Zoom a grŵp yr Aeron Aeddfed yng Nghanolfan y Glowyr Caerffili lle mae ystod eang o weithgareddau ar gael. Pan nad yw'r weithgaredd a gynlluniwyd yn gyfeillgar i Zoom, mae Helen yn darparu gweithgareddau amgen yn bersonol. Mae'r gweithgareddau yn cael eu hystyried yn dda er mwyn rhoi i bawb dan sylw amser pleserus yn cymdeithasu a chynnal symudedd yn ogystal â chadw'r ymennydd yn fywiog.

Tara pp.png
DSC_0423 (2)_edited.jpg
Cymrwch ran

Gall gwirfoddolwyr allgymorth gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau a bod yn rhan o dîm sy'n gweithio i hybu hyder a llesiant ymysg cyfranogwyr. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys:

  • Cynnal dosbarthiadau celf a phrynhawniau cymdeithasol yr Aeron Aeddfed

  • Gosod Zoom mewn lolfa gymunedol er mwyn i gyfranogwyr allu dilyn gweithgareddau

  • Cynorthwyo arweinydd trwy siarad a phobl a helpu i redeg gweithgareddau

Mae gwirfoddoli yn y prosiect Allgymorth yng Nghanolfan y Glowyr Caerffili wedi rhoi cyfle i mi fynd allan i'r gymuned a chefnogi rhai nad ydynt fel arall yn gallu mynychu gweithgareddau. Mae'r amgylchedd gefnogol yn y Glowyr wedi fy helpu i fagu hyder a rhoi ymdeimlad o gyflawniad i mi. Mae'n lle gwych i wirfoddoli gan fod ystod eang o weithgareddau i fod yn rhan ohonynt a gallwch wneud gwahaniaeth yn y gymuned.

-Tara-

Os hoffech chi neu rywun rydych yn ei adnabod ymuno fel aelod o'r dosbarth neu wirfoddolwr, cysylltwch os gwelwch yn dda. 

Ebostiwch :  volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk