Aelodau

Mae ein haelodau'n bwysig iawn i ni. Fel Canolfan i'r Gymuned, mae barn a chefnogaeth barhaus ein haelodau yn sicrhau ein bod yn cadw Cymuned Caerffili wrth wraidd popeth a wnawn.

Annwyl Aelodau,

Hoffem ddiolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth barhaus, mae'n golygu cymaint i'r Ganolfan a'r gymuned, nawr yn fwy nag erioed. Rydym wedi paratoi cylchlythyr ar gyfer Hydref 2020 i roi gwybod i chi am y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud eleni, ac i'ch sicrhau, gobeithio, ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i barhau i gefnogi'r gymuned.


Diolch,
Dawn Cole, Ymddiriedolwr, Swyddog Aelodaeth

Autumn Newsletter: English

Cylchlythyr Hydref: Cymraeg