Cefnogwch ni

Gallwch chi wneud gwahaniaeth

Apêl Ffair Nadolig a gweithgareddau’r plant

 

Rydym yn codi arian ar gyfer Ffair Nadolig i blant o gymuned Caerffili. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at ffair gyda Sion Corn ac anrheg i bob plentyn sy’n dod, yn ogystal â gweithgareddau mwy eang i’r plant yn cynnwys dosbarth crefft, gweithgareddau aros a chwarae a phrosiect garddio.

 

Gobeithiwn godi £1000 y mis yma fel y gallwn drefnu’r Ffair Nadolig a’r gweithgareddau gyda’r bwriad o gefnogi 100 o blant.

 

Cyfrannwch beth allwch chi os gwelwch yn dda. Byddwn yn rhannu lluniau a newyddion ar ein gwefan

 localgiving.org/charity/cmcc/

 

Rydym yn dibynnu ar haelioni ein cymuned ac yn ddiolchgar am bob cyfraniad.

Diolch yn fawr! 

button donate copy.gif
christmas-tree-15095439788VB.jpg
christmas-tree-15095439788VB.jpg
christmas-tree-15095439788VB.jpg
christmas-tree-15095439788VB.jpg
christmas-tree-15095439788VB.jpg
christmas-tree-15095439788VB.jpg
Xmas.png

Cyllido Torfol Chwefror & Mawrth 2021 Cynhwysiant symudedd ar gyfer ein henoed gwerthfawr

Er mwyn gwella symudedd a llesiant ein haelodau hŷn drwy ddawns ar-lein, dawns mewn cadair ac ymarferion mewn cadair, rydym yn apelio am gyllid. Yr hyn rydym yn anelu at ei wneud yw: 

Cysylltu trwy weithgareddau
Rydym am annog ein pobl hŷn i fod yn fwy egnïol, tra'n cymdeithasu, drwy ein dosbarthiadau dawns ac ymarfer corff ar-lein o gysur eu cartref eu hunain. Bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles corfforol, emosiynol a meddyliol ehangach.

Yng Nghanolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned... 

rydym yn darparu'n anghymesur ar gyfer pobl sydd heb drafnidiaeth, wedi'u hynysu'n gymdeithasol ac wedi'u hallgáu'n ddigidol. Mae'r cyfyngiadau symud wedi bod yn arbennig o galed ar y grŵp hwn, yn enwedig yr henoed, gyda llawer yn sôn am eu morâl isel, gorbryder ac unigrwydd. 


Rydym am ddefnyddio'r arian hwn i gynnal cyfres o ddosbarthiadau dawns a ffitrwydd AR-LEIN ar gyfer ein haelodau hŷn - dawns mewn cadair, dawns i bobl dros 50 oed ac ymarferion ffitrwydd. Mae'r cyfyngiadau symud wedi bod yn arbennig o galed ar y grŵp hwn, yn enwedig y rhai mwyaf oedrannus, ac rydym am eu hannog i fod yn fwy egnïol, tra'n cymdeithasu, drwy ein dosbarthiadau dawns ac ymarfer corff ar-lein o gysur eu cartref eu hunain. Bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles corfforol, emosiynol a meddyliol ehangach.

Rydym am allu trefnu cyfres o weithgareddau yn ymwneud â symudedd sy'n canolbwyntio ar ein haelodau hŷn; mae gan lawer fynediad i dabled ac wedi dechrau ymuno yn ein sgyrsiau wythnosol ar-lein. Mae gennym ddau athro rhagorol a arferai ddysgu'r gweithgareddau hyn yn y Ganolfan. Bydd yr arian a godwn yn mynd i'w talu i gynnal cyfres o ddosbarthiadau ar gyfer ein haelodau hŷn fydd yn rhad ac am ddim i ymuno â nhw. Byddwn hefyd yn hyrwyddo hyn ledled ein cymuned ehangach yn y gobaith o ddenu hyd yn oed mwy o bobl hŷn ac wedi'u hallgáu sydd angen gweithgareddau, ymarfer corff a ffrindiau newydd.

5 dancers.png

Appeal for our winter garden

Caerphilly Miners Centre Garden Appeal

We are appealing for donations to help our environment as well as the mental, emotional, and physical wellbeing of our community.

We have designed a climate change garden which will enable our gardening club volunteers to get stuck in over the coming winter months, it will help their physical and mental wellbeing as well as hopefully contribute to the wellbeing of all who pass by and visit the Miners Centre.

The plants have been selected for their properties for example a mix of pollinators, long flowering, hardy, perennials, plants that change colour and appeal to our senses.

Having an attractive front garden will enhance the wellbeing of our whole community and the design will last for years to come. 

We include a list of plants below and are hoping to fill the front beds initially.  Would you be able to contribute?
If so please give through our appeal page: localgiving.org/wintergarden

 

Plant List and Approximate Price to create 2 identical borders.

box leaved holly.jpg

   Box Holly £22.00 per plant

Whirling Butterflies.jpg

     Whirling Butterflies £8.00

firetail.jpg

      Firetail £8.99 per plant

Goldsturm.jpg

            Goldsturm £14.99

Aureomarginata.jpg

 Aureomarginata £30.00 per plant

Verbena bonariensis.jpg

      Verbena bonariensis £8.00

front beds4.jpg

Rhoi cyfraniad ariannol

Mae ein sefydliad bob amser yn gwerthfawrogi haelioni a chymorth pobl fel chi; bydd pob cyfraniad yn mynd tuag at wneud Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn Sefydliad Di-elw sydd hyd yn oed yn well nag ar hyn o bryd. Hoffem i chi gael gwybodaeth gywir ac addas ar gyfer eich dull o gefnogi, felly peidiwch petruso cysylltu â ni gyda'ch cwestiynnau.

IMG-20200325-WA0002
IMG-20200325-WA0002

press to zoom
Stay and Play
Stay and Play

press to zoom
craft volunteers
craft volunteers

press to zoom
IMG-20200325-WA0002
IMG-20200325-WA0002

press to zoom

Please help us raise awareness and secure funding for the Miners Centre so that we can support our community during the difficult months ahead.

Helpwch ni i godi ymwybyddiaeth ac i sicrhau cyllid ar gyfer Canolfan y Glowyr fel y gallwn gefnogi ein cymuned yn ystod y misoedd anodd i ddod.

Noddwyr

Llywodraeth Cymru

Darparu grant cyfalaf o £300,000 o’r Rhaglen Amwynderau a Chyfleusterau Cymunedol tuag at y cam cyntaf o adfer yr adeilad.

Screenshot 2019-11-08 at 13.11.07.png