Digwyddiad

Dyma restr o ddigwyddiadau a drefnir naill ai o’r Ganolfan neu ar zoom:

Gweithdai Crefft Nadolig i Blant
3, 4, 10 a 11 Rhagfyr

 

Cynhelir Gweithdai Crefft Nadolig y Plant ar 3/4 a 10/11 Rhagfyr rhwng 4 a 5pm.  Bydd pob plentyn yn cael bocs o grefftau mewn 'Blwch pizza tecawê!' 😂 Bydd hyn yn cynnwys creonau, glud, sellotape a'r holl ddeunyddiau ac addurniadau sydd eu hangen i wneud eu 3 chrefft.  Y crefftau bydd y plant yn eu creu yw: addurn coeden Siôn Corn, het parti Nadolig a thorch plât papur. Yna byddant yn dilyn cyfarwyddiadau drwy gôd QR ar eu ffôn smart neu o’r Ipads y bydd y Ganolfan yn eu darparu ar bob bwrdd.  Bydd Siôn Corn yn rhoi neges Nadolig rithwir arbennig a bydd pob plentyn yn derbyn bag bwyd Siôn Corn sy'n cynnwys loli siocled, carton diod ac addurn crog arbennig.

Mae canllawiau diogelwch Covid yn cael eu rhoi ar waith e.e. ymbellhau cymdeithasol, masgiau wedi'u gwisgo ar gyfer pobl dros 11 oed, 1 oedolyn i bob teulu gyda'r uchafswm o 4 y bwrdd.

Dug-Crayons.png
scissors.png
download (5).png
download (5).png
download (5).png
santa face 1.png

Tocynnau £5 y plentyn.  

(Oed 3-8 )

xmas kids.png
download (6).jpg
download (5).png
download (4).png

Dewch i weld Sion Corn yn y Glowyr

Mae Sion Corn yn dod i Gaerffili!

download (5).png
Candy Cane

Sadwrn 5 & Sul 6 Rhagfyr

Sadwrn 12 & Sul 13 Rhagfyr

10am - 6pm

download (5).png

Tocynnau £5 yr un

download (5).png

Dewch i weld Sion Corn yn ei ogof yng Nghanolfan y Glowyr. Gall eich plentyn dreulio 10 munud gyda Sion Corn, cael anrheg a chyfle i dynnu llun.

Ymddiheuriadau ond gwerthodd y digwyddiad yma mas yn gyflym iawn!

8 Rhagfyr

1.30 – 3.00 pm

ribbon%20tree_edited.jpg
Cozy-Christmas-Trees-Knitting-Pattern-07
xmas%20tree%20knitted_edited.jpg

Dathliad Coeden Nadolig

Y cyntaf o 4 Digwyddiad Nadolig i'r Elderberries.  Rydym yn ymuno â'r Cynlluniau Gwarchod ar draws y sir gyda Dathliad Coed Nadolig – gellir gwau coed, eu crosio, eu gwneud o bapur neu ddeunyddiau crefft eraill, pren neu ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.  Bydd y ceisiadau'n cael eu rhoi ar ein gwefan mewn dathliad Coeden Nadolig Rithwir.  1.30 – 3.00 pm yng Nghanolfan Glowyr Caerffili ac ar Zoom – ar gyfer cyswllt, rhif cyfarfod a chod cyfrin cysylltwch  â
secretary@caerphillyminerscentre.org.uk
 

xmas tree.png
download (5).png
download (5).png
download (5).png

Hetiau Nadolig

Cerddi’r Nadolig / Darlleniadau

 

Yr Ail Ddigwyddiad Nadolig i’r Elderberries yw gwneud Het Nadolig ddoniol allan o unrhyw ddeunyddiau.  Cawn Hefyd Gwis Nadolig a rhai cerddi.  Gall unrhywun ymuno.  1.30 – 3.00 pm yng Nghanolfan Glowyr Caerffili ac ar Zoom – i gael cyswllt, rhif cyfarfod a chyswllt cod cyfrin:
cysylltwch â secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

 

jester  hat.jpg
bells.png
download (5).png
download (5).png

15 Rhagfyr 

1.30 – 3.00 pm

xmas poem.png

22 Rhagfyr 

1.30 – 3.00 pm

download (5).jpg
19388464_10158811967935133_2901605634203

Parti Nadolig
canu a chael parti ar Zoom

Bydd Irene yn arwain y canu, bydd Marjorie yn darllen rhai cerddi Nadolig, bydd Marion yn chwarae'r piano a Geraint yr harmonica.  1.30 – 3.00 pm ar Zoom – ar gyfer cyswllt, rhif cyfarfod a chod cyfrin cysylltwch â secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

images (6).jpg
download (5).png
download (5).png

Nadolig ar Zoom

Prynhawn gemau traddodiadol ar gyfer yr Elderberries 1.30 – 3.00 pm ar Zoom – ar gyfer cyswllt, rhif cyfarfod a chyswllt cod cyfrin cysylltwch â secretary@caerphillyminerscentre.org.uk


DS Mae hwn yn gyfarfod Zoom rheolaidd ac mae'r ddolen, rhif y cyfarfod a'r cod cyfrin yr un fath ar gyfer pob un o'r digwyddiadau hyn.
 

reindeer.jpg
xmas tree.png
download (5).png

29 Rhagfyr

1.30 – 3.00 pm

zoom games.jpg