~Aeron Aeddfed ~
IMG-20210308-WA0021_edited.jpg
Flowers

Gweithgaredd a Chlwb Sinema

Floral Arrangement 2

Mae'r Elderberries neu’r Aeron Aeddfed yn grŵp cymdeithasol dros 60 oed sydd fel arfer yn cyfarfod bob prynhawn Mawrth, 1.30-3.30 pm yn ein Canolfan i gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi'i drefnu neu i wylio ffilm fel rhan o'n clwb Sinema.  

 Ers y pandemig rydym wedi trefnu gweithgareddau ar-lein drwy gynnal cyfarfodydd Zoom wythnosol.  Mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn i'n haelodau er gwaethaf y materion sy'n ymwneud â chael eu herio'n ddigidol!  Rydym hefyd wedi llwyddo i gynnal ychydig o weithgareddau hybrid o'n Canolfan, fel dosbarthiadau ymarfer mewn cadair.  Er mwyn atal unigrwydd, trefnwyd gwasanaeth cyfeillio i gadw aelodau mewn cysylltiad â'i gilydd drwy alwadau ffôn.  

Rydym yn croesawu aelodau newydd unrhyw bryd, felly os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch   secretary@caerphillyminerscentre.org.uk 

29th sept elderberries 1.jpg