Pasg 2020

Adeg y Pasg fe gadwais fy hun yn ddiogel a mynd am dro, a hoffwn rannu hyn gyda fy ffrindiau yn y Glowyr. Alla i ddim pwysleisio gormod gymaint y mae mynd am dro wedi helpu fy llesiant yn ystod y mis diwethaf. Mae’r tywydd wedi bod yn berffaith, cân yr adar yn nefolaidd, a’r blagur gwyrdd yn fy atgoffa o fywyd newydd ac rwy’n teimlo’n rhydd.  Katherine

easter woods.png

Wythnos 4 o’r cyfyngiadau
Gofynwyd i’n gwirfoddolwyr gyfrannu i’n tudalen gydag enghreifftiau o bethau wnaethon nhw yn ddiweddar – yn cynnwys paratoi at y Pasg ( neu jest dal ati) Dyma rai cyfraniadau:  

Dw i wedi bod yn mwynhau pobi. Yn gwylio’r Chef James Martin gan fod ei rysetiau yn wych a hawdd eu gwneud. Byddai’n defnyddio ei rysêt pice ar y maen a’i bwdin Swydd Efrog yw’r mwyaf erioed. Gwnes i toad in the hole ar y penwythnos ac roedd e’n enfawr.!!!
Roedd rhaid cael ffwrn newydd gan fod yr hen un yn llosgi popeth ac allwn i ddim cael thermostat newydd. Lwcus i fi brynu un cyn y cyfyngiadau symud. Rwy wir yn mwynhau goginio eto a phrofi rysetiau newydd – rhai yn iachus a rhai fel arall!
 Irene
 
Dal ati nawr bod gen i dystysgrif Hylendid Bwyd Mewn Arlwyo, gobeithio gwirfoddoli yn y Cafe cyn gynted â phosibl.   Sheila 
 
Ymdrech heddiw. Pice ar y Maen siocled dwbl wedi eu haddurno â wyau siocled gwyn. Yn drist bu’n rhaid eu rhewi ar gyfer y dyfodol. Os byddan nhw’n dadrewi yn llwyddiannus, gallwn eu cael gyda phaned ar un o brynhawniau’r Aeron Aeddfed.  Shirley

Sheila
Sheila

press to zoom
Shirley cakes
Shirley cakes

press to zoom
Irene
Irene

press to zoom
Sheila
Sheila

press to zoom

Iâr Basg ag Wyau gan Belinda

Un o fy mhrosiectau garddio a allai fod yn ddefnyddiol yn ein prosiect ar gyfer gardd gynaliadwy. Roedd angen lefel wahanol yn yr ardd felly helpodd fy merch a fy wyres fi i godi llwybr yr ardd. Gosodwyd ffelt dros y ffens i’’w amddiffyn ac wedyn pentyrru’r rwbel o’r llwybr yn y cornel. Rhoddais bridd a phorfa a ddaeth o ailosod y lawnt ynddo, ar ei ben ac o’i gwmpas. Wedyn pridd dros ei ben. Plannais doriadau helyg ar ei ben – mae hyn wedi rhwymo’r cyfan at ei gilydd. Ces i’r cerrig am ddim. Mae’r lluniau yn dangos y cynnydd o 2018 tan nawr   Dawn

easter garden2.jpg
easter garden1.jpg
easter hen.jpg