Pasg 2020

Adeg y Pasg fe gadwais fy hun yn ddiogel a mynd am dro, a hoffwn rannu hyn gyda fy ffrindiau yn y Glowyr. Alla i ddim pwysleisio gormod gymaint y mae mynd am dro wedi helpu fy llesiant yn ystod y mis diwethaf. Mae’r tywydd wedi bod yn berffaith, cân yr adar yn nefolaidd, a’r blagur gwyrdd yn fy atgoffa o fywyd newydd ac rwy’n teimlo’n rhydd.  Katherine

easter woods.png

Wythnos 4 o’r cyfyngiadau
Gofynwyd i’n gwirfoddolwyr gyfrannu i’n tudalen gydag enghreifftiau o bethau wnaethon nhw yn ddiweddar – yn cynnwys paratoi at y Pasg ( neu jest dal ati) Dyma rai cyfraniadau:  

Dw i wedi bod yn mwynhau pobi. Yn gwylio’r Chef James Martin gan fod ei rysetiau yn wych a hawdd eu gwneud. Byddai’n defnyddio ei rysêt pice ar y maen a’i bwdin Swydd Efrog yw’r mwyaf erioed. Gwnes i toad in the hole ar y penwythnos ac roedd e’n enfawr.!!!
Roedd rhaid cael ffwrn newydd gan fod yr hen un yn llosgi popeth ac allwn i ddim cael thermostat newydd. Lwcus i fi brynu un cyn y cyfyngiadau symud. Rwy wir yn mwynhau goginio eto a phrofi rysetiau newydd – rhai yn iachus a rhai fel arall!
 Irene
 
Dal ati nawr bod gen i dystysgrif Hylendid Bwyd Mewn Arlwyo, gobeithio gwirfoddoli yn y Cafe cyn gynted â phosibl.   Sheila 
 
Ymdrech heddiw. Pice ar y Maen siocled dwbl wedi eu haddurno â wyau siocled gwyn. Yn drist bu’n rhaid eu rhewi ar gyfer y dyfodol. Os byddan nhw’n dadrewi yn llwyddiannus, gallwn eu cael gyda phaned ar un o brynhawniau’r Aeron Aeddfed.  Shirley

Sheila
Sheila

Shirley cakes
Shirley cakes

Irene
Irene

Sheila
Sheila

Iâr Basg ag Wyau gan Belinda

Un o fy mhrosiectau garddio a allai fod yn ddefnyddiol yn ein prosiect ar gyfer gardd gynaliadwy. Roedd angen lefel wahanol yn yr ardd felly helpodd fy merch a fy wyres fi i godi llwybr yr ardd. Gosodwyd ffelt dros y ffens i’’w amddiffyn ac wedyn pentyrru’r rwbel o’r llwybr yn y cornel. Rhoddais bridd a phorfa a ddaeth o ailosod y lawnt ynddo, ar ei ben ac o’i gwmpas. Wedyn pridd dros ei ben. Plannais doriadau helyg ar ei ben – mae hyn wedi rhwymo’r cyfan at ei gilydd. Ces i’r cerrig am ddim. Mae’r lluniau yn dangos y cynnydd o 2018 tan nawr   Dawn

easter garden2.jpg
easter garden1.jpg
easter hen.jpg