Gwirfoddolwyr Digidol
Melanie - Athrawes

Am dreos ddegawd dw i wedi bod yn gweithio yn y gymuned yn cyflwyno rhaglenni addysg seicogymdeithasol ac rwyf wedi helpu nifer o brosiectau a grwpiau newydd i ymsefydlu.

Mae llawer o fy mhrosiectau wedi canolbwyntio ar ynysu cymdeithasol ac unigrwydd ac mae'r pandemig wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cynhwysiant digidol mewn prosiectau cymunedol. Datblygwyd y Cwrs Digidol i roi lle diogel i bobl gymdeithasu a dysgu'r sgiliau i gadw mewn cysylltiad a ffrindiau, teulu a chyd-weithwyr.

Rwy'n dysgu achos mod i'n credu gall pawb wella ansawdd eu bywyd gyda'r gefnogaeth iawn.

2021-08-18-12-29-26-186.jpg
Sienna a John 
IMG_1572.JPG

Dyma rai o'n gwirfoddolwyr digidol:

Mae Sienna, myfyriwr chweched dosbarth, wedi bod o gymorth mawr yn ein cyrsiau haf digidol a'r sesiynnau galw i mewn, yn cefnogi aelodau'r dosbarth. Dymunwn bob llwyddiant iddi yn y dyfodol a gobeithiwn y bydd yn cyrraedd ei nod o fod yn Dechnegydd Mathemategol.

Mae John B, rhaglennydd cyfrifiadur wedi ymddeol, hefyd wedi bod yn arbennig o dda yn cefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan yn y cyrsiau digidol ac yn y sesiynnau galw i mewn. Mae hefyd wedi cyflenwi pan oedd yr athrawes yn dost. Mae gan John wybodaeth drylwyr o bopeth digidol ac mae bob amser yn hapus i helpu unrhywun. Daethom o hyd i wirfoddolwr anhygoel, hyblyg a chynaliadwy!

John J

Gweithiodd John J fel rheolwr mewn amryw labordai yn niwydiant glo De Cymru cyn mynd yn rheolwr cwmni iechyd a diogelwch. Mae'n gweithio ar hyn o bryd fel gwirfoddolwr digidol yn Llyfrgell Caerffili ac wedi gwneud hynny ers nifer o flynyddoedd. Mae ganddo sgiliau digidol da a'r gallu i drafod pobl. Mae'n mwynhau cefnogi eraill. Eto, dyma wirfoddolwr gwych a chynaliadwy.

Dyma John yn cefnogi aelod o ddosbarth a'i fab yn bresennol i roi cymorth ychwanegol.

IMG_20211012_132452 (1).jpg
IMG_1187_edited.jpg
Irena 

Mae Irena wedi gwneud llawer o waith digidol gwirfoddol yn y gymuned ac wedi gweithio gyda Choleg y Cymoedd a Chanolfan Waith Caerffili. Ar hyn o bryd mae hi'n wirfoddolwr digidol yn Llyfrgell Caerffili. Mae'n fraint cael gwirfoddolwr digidol profiadol yn cefnogi ein dysgwyr. Mae hi'n amyneddgar, caredig ac yn mwynhau cefnogi eraill. Daethom o hyd i wirfoddolwr anhygoel, cynaliadwy arall!

IMG_20211019_111102.jpg