MOONDANCEfinal_001-1.png
Prosiect Cynhwysiant Digidol
Together-Logo-300x80.jpg
Smart Phone Outline

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili yn cynnal prosiect Cynhwysiant Digidol wedi'i ariannu i helpu'r rhai yn y gymuned sydd angen cymorth i gael mynediad i'r gweithgareddau ar-lein a hybrid sy'n rhedeg o'n Canolfan neu unrhyw anghenion eraill ar-lein. Mae'r pandemig wedi ein dysgu pa mor bwysig yw gallu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu ond yn anffodus roedd llawer o'r rhai sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yn teimlo'n ynysig yn gymdeithasol. Rydym am chwalu'r rhwystrau hynny o allgáu cymdeithasol ac rydym yn bwriadu cynnal cyrsiau Digidol rheolaidd o'n canolfan, parhau â'n cynllun benthyciadau tabled a chynnig cymorth ffôn i'n haelodau cymunedol.

Allgymorth

Rydym wedi cael arian ychwanegol gan United Welsh - Together i allgymorth ein prosiect digidol i drigolion tai gwarchod Cyngor Bwrdeistref Sirol Chaerffili. Rydym yn bwriadu cyflwyno ein gweithgareddau iddynt drwy hyfforddi'r preswylwyr i ddefnyddio Zoom, helpu gydag unrhyw anghenion ar-lein eraill a rhoi tabledi iddynt drwy ein cynllun benthyciadau tabled.

Smart Phone Outline
Laptop
Cynllun Benthyciadau Tabled
Tablet

Rydym wedi cael tabledi Lenovo M8 i sefydlu Cynllun Benthyciadau Tabled. Ein prif amcan yw helpu'r rhai yn ein cymuned sydd ag anghenion digidol a hoffai gael mynediad i'n gweithgareddau a chyfathrebu â'u teulu a'u ffrindiau. Mae'n ofynnol i chi ddarparu llun ID a llofnodi ffurflen cytundeb benthyciad. Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyca tabled yna e-bostiwch secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

Tablet
Cyrsiau Digidol

Rydym yn cynnal cyrsiau Digidol AM DDIM dros yr haf i helpu cymaint o bobl â phosibl yn ein cymuned â llythrennedd digidol cyfyngedig. Byddwch yn dysgu am yr holl apiau mwyaf poblogaidd sy yn y byd digidol ar hyn o bryd!

Mae'r dosbarthiadau'n dechrau am 10-11am ac mae sesiwn galw heibio wedyn i ofyn i wirfoddolwr digidol am unrhyw ymholiadau sydd gennych neu ymarfer yr hyn rydych wedi'i ddysgu.

Mae ein cyrsiau eraill yn cael eu cynnal ar 27 Gorffennaf a 24 Awst am 4 wythnos bob dydd Mawrth, 10-11am.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu un o'r cyrsiau yma e-bostiwch secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

Digital course poster cropped1.png
Digital course poster_Welsh cropped.png
Gwirfoddolwyr Digidol
Digital Trustee volunteers (1).png

Mae angen i ni recriwtio gwirfoddolwyr digidol i helpu i gefnogi'r rhai sy'n cael trafferth gyda thechnoleg. Mae angen iddynt gael dealltwriaeth sylfaenol o raglenni poblogaidd gan gynnwys Zoom ond yn bwysicach na hynny mae angen amynedd a chydymdeimlad arnynt.

Rydym yn chwilio am ddau fath o wirfoddolwr digidol ond gwirfoddolwyr sy'n seiliedig yn GANOLFAN yn bennaf:

1) Gwirfoddolwyr yn y Ganolfan:

Helpu i gynorthwyo'r rhai ar ein cyrsiau digidol a'n sesiynau galw heibio gydag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt. Hefyd, i helpu i gefnogi arweinwyr gweithgareddau a stiwardiaid i sefydlu offer ar gyfer gweithgareddau a dosbarthiadau sy'n rhedeg yn y ganolfan, hybrid ac ar-lein yn unig.

2) Gwirfoddolwyr o bell:

Helpu'r rhai sy'n cael mynediad at weithgarwch ar-lein – e.e. cael gafael ar negeseuon e-bost, Google, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a Zoom. Gellir gwneud hyn dros y ffôn a bydd yn helpu i gefnogi'r unigolyn yn gymdeithasol hefyd.

Bydd cyfarfod cynefino llawn.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at secretary@caerphillyminerscentre.org.uk