MOONDANCEfinal_001-1.png
Cyrsiau Digidol
~2021~
MOONDANCEfinal_001-1.png

Mae Canolfan y Glowyr yn cynnal prosiect Cynhwysiant Digidol wedi ei gyllido er mwyn helpu'r rhai yn y gymuned sydd angen cefnogaeth i gyrraedd y gweithgareddau hybrid ac ar lein sy'n rhedeg yn ein Canolfan, ac i ddelio ag anghenion digidol eraill. Mae'r pandemig wedi dangos mor bwysig yw cadw mewn cysylltiad a theulu a ffrindiau ond yn anffodus roedd llawer o bobl a alltudiwyd yn ddigidol yn teimlo iddynt gael eu hynysu yn gymdeithasol. Hoffem gael gwared ar fariau alltudiaeth gymdeithasol ac felly rydym yn rhedeg cyrsiau digidol yn rheolaidd yn y Ganolfan i gefnogi aelodau o'r gymuned.

Rydym wedi bod yn cynnal cyrsiau Digidol 4 wythnos AM DDIM dros yr haf i helpu pobl yn ein cymuned gyda diffygion mewn llythrennedd digidol. Mae hyn wedi gwella eu llesiant a'u galluogi i fod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio technoleg.

Sesiwn cwrs: 10 - 11am

Sesiwn galw i mewn: 11 - 12.00  ar gyfer eich holl gwestiynnau digidol!

Bydd ein cwrs nesaf yn dechrau:

Mawrth 23 Tachwedd - Mawrth 14 Rhagfyr

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn bwcio cwrs, ebostiwch digital.inclusion@caerphillyminerscentre.org.uk

nov 23rd course.png
nov 23 course welsh.png
Beth sy'n digwydd yn y dosbarth?

Cynhelir y cyrsiau yn yr ystafell TG lle ceir desktops Lenovo gyda sgriniau cyffwrdd a chadeiriau swyddfa y gellir eu haddasu ar gyfer ergonomeg da. Mae bwrdd gwyn a thaflunydd ar gyfer cyfarwyddiadau PwyntPwer. Byddwn yn annog y rhai sy'n cymryd rhan i ddefnyddio'u hoffer digidol eu hunain ar gyfer dysgu i wneud pethau yn haws iddynt ond gallant ddefnyddio ein hoffer ni os bydd angen. Mae hyd at 7 ym mhob dosbarth gyda digon o le i gadw pellter cymdeithasol. Cefnogir y cwrs gan wirfoddolwyr digidol fel bod pawb yn cael sylw.  

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
Testimonials

Great course, helped with Facebook and Zoom which i had never used before. I have now tried other things on laptop which I would not have done before. Also knowing I can go back at any time to ask questions is good. Thank you so much.

~Lesley~

I found the Digital Course very helpful, in particular how we were taught to be aware of scams etc.  I'm now using Zoom and Whats app to to video chat and send messages to my family.  It's also reassuring to know that if I need further help, it is available.

~Freda~