Volunteering Opportunities

Gwirfoddolwr Digidol

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu gyda phrosiect digidol cyffrous. Ein nod yw lleihau unigrwydd yn ein cymuned trwy hyrwyddo dosbarthiadau ar y wê a darparu technoleg a chefnogaeth i’r rhai sydd angen cymorth i fynd ar-lein. 

 

Os oes gyda chi ddiddordeb neu os hoffech wybod mwy ebostiwch

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

Volunteer Stewards needed

Mae angen stiwardiaid gwirfoddol!


Mae Canolfan y Glowyr yn dibynnu ar ei stiwardiaid am gymaint o weithgareddau, mae angen pobl ddibynadwy i’n helpu i redeg y ganolfan a phopeth sy’n digwydd yno.

Mae angen gwirfoddolwyr sy’n awyddus i helpu eu cymuned, a all fod ar gael ar wahanol amserau a dyddiau ar gyfer amrywiaeth o ddyletswyddau ond yn sylfaenol i alluogi’r Glowyr i  gynnal dosbarthiadau a gweithgareddau.

Cysylltwch os gwelwch yn dda os hoffech fwy o wybodaeth:
secretary@caerphillyminerscentre.org.uk