Gwirfoddolwr Digidol

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu gyda phrosiect digidol cyffrous. Ein nod yw lleihau unigrwydd yn ein cymuned trwy hyrwyddo dosbarthiadau ar y wê a darparu technoleg a chefnogaeth i’r rhai sydd angen cymorth i fynd ar-lein. 

 

Os oes gyda chi ddiddordeb neu os hoffech wybod mwy ebostiwch

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk