Sialens Celf - Gair Bob Dydd

Rydym wedi sefydlu’r sialens celf gwych yma ar gyfer y gymuned i gynnal ysbryd pawb yn ystod y cyfnod cloi. Mae gwneud unrhywbeth creadigol yn therapi ac yn  dda i’ch llesiant meddwl. 


Rydym wedi hysbysebu’r prosiect trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac wedi ebostio’r Aeron Aeddfed/ gwirfoddolwyr/aelodau i gymryd rhan.

sketching pencils.jpg

Cyfarwyddiadau

watercolor-paint-set.jpg

Y syniad yw tynnu llun gair y dydd yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau ac yna danfon y gwaith celf at marketing@caerphillyminerscentre.org.uk
Dyma’r geiriau y byddwn yn gofyn i gyfranwyr dynnu eu llun dros yr wythnosau nesaf. Teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda thechnegau gwahanol ac i ddefnyddio dyfrliw neu baent acrylic. Efallai y gallwch chwilio am rai o’r technegau isod ar Google i gael syniad o beth i’w wneud.

pencils.jpg

Technegau i’w defnyddio

Geiriau i dynnu eu llun

Technegau i’w defnyddio

Ffrwyth neu lysieuyn anghyffredin
Caws llyffant / madarch
Drws
Darn o emwaith
Planhigyn suddlon ( succulent )
Pestl a morter
Llygad
Blodyn
Offer cegin
Offer fferm
Olwyn
Brwshys paent
Offer garddio
Adar
Pysgod / Offer pysgota
Casino
Bwa a saeth
Dwylo
Adeilad / Adeiladu
Arwydd enwog
Tiniau bwyd

 • Pencil sketch

 • Continuous line

 • Ball point pen

 • Pointillism- dots

 • Collage/decoupage

 • Mosaic

 • Complementary colours - red/green, blue/orange, purple/yellow

 • Monochrome- using one colour, changing shade and tone by adding black, brown or white

 • Line drawing

 • Ageing technique/ distressing the paper

 • Mark making - cross hatching

 • Zentangle- patterns

 • Finger painting

 • Impasto- textured

 • Shading

 • Blow painting

 • Monoprint/transcription

 • Contour drawing - repeating image

18-01-2021   19-01-2021  20-01-2021 21-01-2021 22-01-2021 23-01-2021

24-01-2021

25-01-2021

26-01-2021

27-01-2021

28-01-2021

29-01-2021

30-01-2021

31 -01-2021

01-02-2021

02-02-2021

03-02-2021

04-02-2021

05-02-2021

06-02-2021

07-02-2021

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Dydd Llun 18 Ionawr

Ffrwyth new lysieuyn anghyffredin

Lawrence

Katherine

Karen

Dydd Mawrth 19 Ionawr

   Caws llyffant / madarch

Katherine

Suzanne

Karen

Dydd Mercher 20 Ionawr

      Drws

Katherine

Karen

Dydd Iau 21 Ionawr

       Dam o emwaith

Katherine

Suzanne

Karen

Dydd Gwener 22 Ionawr

    Planhigyn suddlon (succulent)

Suzanne

Karen

  Dydd Sadwrn 23 Ionawr

        Pestl a morter

Suzanne

Karen

 Dydd Sul 24 Ionawr

  Lygad

Karen

Katherine

Dydd Llun 25 Ionawr

  Blodyn

Gareth

Katherine

Lawrence

Susan

Suzanne

Karen

Irene

Jordan

Dydd Mawrth 26 Ionawr

     Offer cegin

Lawrence

Sue

Suzanne

Karen

Dydd Mercher 27 Ionawr

         Offer fferm

Sue

      Dydd Iau 28 Ionawr

             olwyn

Sue

Suzanne

  Dydd Gwener 29 Ionawr

    Brwshys paent

Katherine

Sue

Karen

  Dydd Sadwrn 30 Ionawr

             Offer garddio

Katherine

Karen

      Dydd Sul 31 Ionawr

                      Adar

Katherine

Sue

Suzanne

Karen

     Dydd Llun 1 Chwefror

    Dydd Mawrth 2 Chwefror

Dydd Mercher 3 Chwefror

  Pysgod / Offer pysgota

 Casino

             Bwa a saeth

Karen

Suzanne

Sue

        Dydd lau 4 Chwefror

                   Dywlo

Lawrence

Katherine

Sue

Karen

Gareth

   Dydd Gwener 5 Chwefror

       Adeilad/ Adeiladau

Karen

Sue

    Dydd Sadwrn 6 Chwefror

           Arwydd enwog

Karen

Katherine

         Dydd Sul 7 Chwefror

                Tiniau bwyd

Lawrence

Lawrence

Katherine

Sue

Karen