roundabout.webp
220_F_98221076_SLZYq2H8HeKXNINVp9z2Kix0x
Glowyr Bach Caerffili
Welsh Children's Playgroup
download (13).png
download (13).png

YN YSTOD Y PANDEMIG


AROS A CHWARAE & GRWPIAU CHWARAE GLOWYR BACH CAERFFILI 

Mae ein grwpiau wedi cyfuno yn ystod Covid achos y galw mawr am lefydd.


Ar hyn o bryd maen nhw’n rhedeg ar ddydd Mercher, Iau a Gwener 9.30 - 11.30 ac mae rhaid bwcio.


Cost: £3 y teulu. 


Cynhelir ein sesiynau chwarae tu allan yn y gazebo tan 17 Mai.


Mae’r sesiynau hyn ychydig yn wahanol ar hyn o bryd.  Maen nhw’n arbennig ar gyfer cyfleoedd i’r plant gael ychydig o amser chwarae rhydd er mwyn iddyn nhw a’r gofalwyr gymdeithasu.  Tua’r diwedd mae amser chwarae miwsig.


Am wybodaeth diweddara, bwcio ac ymholiadau ewch i dudalen FB Stay and Play
 

43725920_1769982283124583_10007352053984
116832504_2989529577836508_3541619567454
49116955_2231308353817916_61044824413789
78222151_2466738533608229_13083230249230

GLOWYR BACH CAERFFILI

Mae Glowyr Bach Caerffili yn grŵp chwarae plant i rhieni / ofalwyr a’u rhai bach. Mae’n rhoi i chi a’ch plant y cyfle i gymdeithasu gydag eraill mewn amgylchedd dysgu Cymraeg. Mae’r grŵp yn agored i bobl di Gymraeg a siaradwyr rhugl gyda’r amcan o ddysgu ychydig o Gymraeg sylfaenol i’r rhai bach ac i chwarae a chymdeithasu gydag eraill. Mae Tasha yn hapus i ddysgu ychydig o Gymraeg i chi petai eisiau.

Ar gyfer plant 0 - 4 ml.

 

Fel arfer dydd Iau rhwng 9.30 i 11.30.

Dim ond £3 y teulu.

Mae’r gweithgareddau hwyl yn cynnwys chwarae rhydd ac amser caneuon gyda chrefftau achlysurol ( yn arbennig ar gyfer achlysurau arbennig fel Sul y Mamau, Y Pasg ayb)

Bydd pob sesiwn yn cynnwys:

*   Chwarae rhydd gyda’n teganau sy’n addas i bob oed.

*   Gweithgaredd gwahanol bob wythnos o chwarae synhwyraidd i gelf a chrefft.

*   Amser cân.

*   Lluniaeth a byrbrydau i’r plant (e.e. tost, ffrwythau).

*   Lluniaeth i oedolion (e.e. diodydd)

Am wybodaeth diweddara, bwcio ac ymholiadau gwelwch ein tudalen FB Glowyr Bach Caerffili

images (9).jpg
download (13).png
download (13).png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
15167179571775444365free-pet-dinosaur-cl