roundabout.webp
220_F_98221076_SLZYq2H8HeKXNINVp9z2Kix0x
Glowyr Bach Caerffili
Welsh Children's Playgroup
download (13).png
download (13).png

YN YSTOD Y PANDEMIG


AROS A CHWARAE & GRWPIAU CHWARAE GLOWYR BACH CAERFFILI 

Mae ein grwpiau wedi cyfuno yn ystod Covid achos y galw mawr am lefydd.


Ar hyn o bryd maen nhw’n rhedeg ar ddydd Mercher, Iau a Gwener 9.30 - 11.30 ac mae rhaid bwcio.


Cost: £3 y teulu. 


Cynhelir ein sesiynau chwarae tu allan yn y gazebo tan 17 Mai.


Mae’r sesiynau hyn ychydig yn wahanol ar hyn o bryd.  Maen nhw’n arbennig ar gyfer cyfleoedd i’r plant gael ychydig o amser chwarae rhydd er mwyn iddyn nhw a’r gofalwyr gymdeithasu.  Tua’r diwedd mae amser chwarae miwsig.


Am wybodaeth diweddara, bwcio ac ymholiadau ewch i dudalen FB Stay and Play
 

43725920_1769982283124583_10007352053984
116832504_2989529577836508_3541619567454
49116955_2231308353817916_61044824413789
78222151_2466738533608229_13083230249230

GLOWYR BACH CAERFFILI

Mae Glowyr Bach Caerffili yn grŵp chwarae plant i rhieni / ofalwyr a’u rhai bach. Mae’n rhoi i chi a’ch plant y cyfle i gymdeithasu gydag eraill mewn amgylchedd dysgu Cymraeg. Mae’r grŵp yn agored i bobl di Gymraeg a siaradwyr rhugl gyda’r amcan o ddysgu ychydig o Gymraeg sylfaenol i’r rhai bach ac i chwarae a chymdeithasu gydag eraill. Mae Tasha yn hapus i ddysgu ychydig o Gymraeg i chi petai eisiau.

Ar gyfer plant 0 - 4 ml.

 

Fel arfer dydd Iau rhwng 9.30 i 11.30.

Dim ond £3 y teulu.

Mae’r gweithgareddau hwyl yn cynnwys chwarae rhydd ac amser caneuon gyda chrefftau achlysurol ( yn arbennig ar gyfer achlysurau arbennig fel Sul y Mamau, Y Pasg ayb)

Bydd pob sesiwn yn cynnwys:

*   Chwarae rhydd gyda’n teganau sy’n addas i bob oed.

*   Gweithgaredd gwahanol bob wythnos o chwarae synhwyraidd i gelf a chrefft.

*   Amser cân.

*   Lluniaeth a byrbrydau i’r plant (e.e. tost, ffrwythau).

*   Lluniaeth i oedolion (e.e. diodydd)

Am wybodaeth diweddara, bwcio ac ymholiadau gwelwch ein tudalen FB Glowyr Bach Caerffili

images (9).jpg
download (13).png
download (13).png

1/12
15167179571775444365free-pet-dinosaur-cl