roundabout.webp
220_F_98221076_SLZYq2H8HeKXNINVp9z2Kix0x
Y Glowyr Bach Caerffili
Welsh Children's Playgroup
roundabout.webp

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili am ddechrau Cylch Ti a Fi i blant dan 3 oed. Bydd y cylch yn rhoi cyfle i blant chwarae a gwneud gwahanol weithgareddau yn Gymraeg ac yn rhoi dechrau arbennig i'w haddysg cyfrwng Cymraeg. Rydym yn chwilio am arweinydd ar gyfer y cylch am 2 awr bob wythnos ar fore Gwener a gallwn gynnig tal i berson addas. 

Oes diddordeb gyda chi? Byddai profiad neu gymhwyster i weithio gyda phlant bach yn fanteisiol. Cymraeg yn unig fydd iaith y cylch felly bydd rhaid bod yn rhugl yn yr iaith.

 

Os oes gyda chi ddiddordeb, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch a: 

 

projects1@caerphillyminerscentre.org.uk

images.png