Gweinyddwr Prosiectau Amgylcheddol : Newid Hinsawdd

Disgrifiad Swydd

 

Oriau:          8 awr yr wythnos  

Cyflog:         £10 yr awr

Yn gyfrifol i: Ysgrifennydd y Cwmni

Lleoliad:       Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned / o gartref    

    

Ffurflen gais

Trosolwg


Mae Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn chwilio am Weinyddwr sy'n teimlo’n angerddol am weithredu ar newid yn yr hinsawdd ond sydd hefyd â'i draed yn gadarn ar lawr gwlad!  

 

Mae ein gardd newid hinsawdd yn golygu trawsnewid darn o dir gwastraff o flaen ein safle yn ardd gynaliadwy sy'n cynhyrchu bwyd, bioamrywiaeth, hyblygrwydd a lles ar gyfer pob rhan o'n cymuned.  Bydd yr ardd newid hinsawdd yn cynnwys pwll a mannau eistedd, dôl blodau gwyllt, gwelyau uchel a gwelyau Hugel ar gyfer llysiau, pryfed peillio a pherlysiau, ardal dyfu i blant, lleoedd ar gyfer compostio ac ailgylchu, casgenni dŵr, gwestai chwilod, cychod gwenyn ac arddangosfa rithwir a real.

 

Mae grŵp garddio bach o tua 14 o bobl sydd â sgiliau a lefelau gwybodaeth gwahanol wedi cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu'r ardd newid yn yr hinsawdd.  Mae gwirfoddolwyr yn ymwneud â chynllunio, plannu, chwynnu a chlirio'r ardd.  Maent yn mynychu dau weithdy yr wythnos yn rheolaidd yn ystod misoedd yr haf.

 

Sicrhaodd Canolfan Glowyr Caerffili arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gynllunio'r ardd ac asesu'r anghenion a'r cyfleoedd.  Dilynwyd hyn gan grant ar gyfer offer a phlanhigion gan Cadwch Gymru'n Daclus.  Darparodd Gwobrau i Bawb a DS Smith grantiau ar gyfer prosiectau garddio plant, grant Fat Beehive ar gyfer arddangosfa newid hinsawdd ddigidol, a Chronfa Gymunedol Treth Gwaredu Tirlenwi ar gyfer gwaith i'r ardd a chymorth gweinyddol.

 

Drwy Gronfa Gymunedol Treth Gwaredu Tirlenwi mae gennym gyllid ar gyfer Gweinyddwr Amgylcheddol am 8 awr yr wythnos rhwng 1 Mai 2021 a 30 Ebrill 2023. 

 

Diben y swydd yw sicrhau bod ein cymuned gyfan yn creu ac yn gwneud defnydd llawn o gyfleoedd i ddysgu am y newid yn yr hinsawdd a mynd i'r afael ag e.