Sialens Celf - Gair Bob Dydd - 2021

Rydym wedi sefydlu’r sialens celf gwych yma ar gyfer y gymuned i gynnal ysbryd pawb yn ystod y cyfnod cloi. Mae gwneud unrhywbeth creadigol yn therapi ac yn  dda i’ch llesiant meddwl. 


Rydym wedi hysbysebu’r prosiect trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac wedi ebostio’r Aeron Aeddfed/ gwirfoddolwyr/aelodau i gymryd rhan.

sketching pencils.jpg

Cyfarwyddiadau

watercolor-paint-set.jpg

Y syniad yw tynnu llun gair y dydd yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau ac yna danfon y gwaith celf at marketing@caerphillyminerscentre.org.uk
Dyma’r geiriau y byddwn yn gofyn i gyfranwyr dynnu eu llun dros yr wythnosau nesaf. Teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda thechnegau gwahanol ac i ddefnyddio dyfrliw neu baent acrylic. Efallai y gallwch chwilio am rai o’r technegau isod ar Google i gael syniad o beth i’w wneud.

pencils.jpg

1 Mawrth - 31 Mawrth

Geiriau i dynnu eu llun

Technegau i’w defnyddio

 • Pencil sketch

 • Continuous line

 • Ball point pen

 • Pointillism- dots

 • Collage/decoupage

 • Mosaic

 • Complementary colours - red/green, blue/orange, purple/yellow

 • Monochrome- using one colour, changing shade and tone by adding black, brown or white

 • Line drawing

 • Ageing technique/ distressing the paper

 • Mark making - cross hatching

 • Zentangle- patterns

 • Finger painting

 • Impasto- textured

 • Shading

 • Blow painting

 • Monoprint/transcription

 • Contour drawing - repeating image

01-03-2021

02-03-2021

03-03-2021

04-03-2021

05-03-2021

06-03-2021

07-03-2021

08-03-2021

09-03-2021

10-03-2021

 11-03-2021

12-03-2021

13-03-2021

14-03-2021

15-03-2021

16-03-2021

17-03-2021

18-03-2021

19-03-2021

20-03-2021

21-03-2021

22-03-2021

23-03-2021

24-03-2021

25-03-2021

26-03-2021

27-03-2021

28-03-2021

29-03-2021

30-03-2021

31-03-2021

Malwen
Cerflun / Cofeb

Offeryn cerdd
Offer gwyddoniaeth
Bwyd brys
Sushi
Crefft ymladd
Gofod
Offer meddygol
Teipiadur
Penglog
Coed / Fforest
Gwallt
Llyfrau
Edau a nodwydd
Hunan-bortread
Pendil
Cactws
Traeth

Poteli
Marchog
Traed
Colur
Adlewyrchiad
Cwpwrdd dillad
Wyau
Dillad
Rhaeadr
Blodyn lotws
Ymbarel
 

Day 42

Day 43

Day 44

Day 45

Day 46

Day 47

Day 48

Day 49

Day 50

Day 50

Day 52

Day 53

Day 54

Day 55

Day 56

Day 57

Day 58

Day 59

Day 60

Day 61

Day 62

Day 63

Day 64

Day 65

Day 66

Day 67

Day 68

Day 69

Day 70

Day 71

Day 72

      Dydd Llun 1 Mawrth

                    Malwen

Karen

Sue

   Dydd Mawrth 2 Mawrth

                 Cerflun/cofeb

Katherine

Dydd Mercher 3 Mawrth

                          Ty

Katherine

Sue

      Dydd Iau 4th Mawrth

               Offeryn cerdd

Sue

   Dydd Gwener 5 Mawrth

          Offer gwddoniaeth

   Dydd Sadwrn 6 Mawrth

                 Bwyd brys

       Dydd Sul 7 Mawrth

   Dydd Mawrth 9 Mawrth

      Dydd Llun 8 Mawrth

                      Sushi

                      Gofod

               Crefft ymladd

  Dydd Mercher 10 Mawrth

             Offer meddygol

      Dydd Iau 11 Mawrth

                   Teipiadur

Sue

   Dydd Gwener 12 Mawrth

                    Penglog

   Dydd Sadwrn 13 Mawrth

              Coed/Fforest

Katherine

Sue

Sue

      Dydd Sul 14 Mawrth

                     Gwallt

Sue

Katherine

     Dydd Llun 15 Mawrth

                     Llyfrau

Katherine

   Dydd Mawrth 16 Mawrth

           Edau a nodwydd

  Dydd Mercher 17 Mawrth

              Hunan-bortread

Katherine

       Dydd Iau 18 Mawrth

                     Pendil

  Dydd Gwener 19 Mawrth

                     Cactws

Katherine

  Dydd Sadwrn 20 Mawrth

                      Traeth

       Dydd Sul 21 Mawrth

                       Poteli

Sue

Katherine

 Dydd Llun 22 Mawrth

                    Marchog

   Dydd Mawrth 23 Mawrth

       Traed

  Dydd Mercher 24 Mawrth

          Colur

      Dydd Iau 25 Mawrth

      Adlewyrchiad

  Dydd Gwener 26 Mawrth

      Cwpwrdd dillad

  Dydd Sadwrn 27 Mawrth

   Wyau

Sue

  Dydd Sul 28 Mawrth

            Dillad

    Dydd Llun 29 Mawrth

       Rhaeadr

  Dydd Mawrth 30 Mawrth

       Blodyn lotws

Dydd Mercher 31 Mawrth

       Ymbarel