Sialens Celf - Gair Bob Dydd - 2021

Rydym wedi sefydlu’r sialens celf gwych yma ar gyfer y gymuned i gynnal ysbryd pawb yn ystod y cyfnod cloi. Mae gwneud unrhywbeth creadigol yn therapi ac yn  dda i’ch llesiant meddwl. 


Rydym wedi hysbysebu’r prosiect trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac wedi ebostio’r Aeron Aeddfed/ gwirfoddolwyr/aelodau i gymryd rhan.

sketching pencils.jpg

Cyfarwyddiadau

watercolor-paint-set.jpg

Y syniad yw tynnu llun gair y dydd yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau ac yna danfon y gwaith celf at marketing@caerphillyminerscentre.org.uk
Dyma’r geiriau y byddwn yn gofyn i gyfranwyr dynnu eu llun dros yr wythnosau nesaf. Teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda thechnegau gwahanol ac i ddefnyddio dyfrliw neu baent acrylic. Efallai y gallwch chwilio am rai o’r technegau isod ar Google i gael syniad o beth i’w wneud.

pencils.jpg

  8 Chwefror - 28 Chwefror

Geiriau i dynnu eu llun

Technegau i’w defnyddio

 • Pencil sketch

 • Continuous line

 • Ball point pen

 • Pointillism- dots

 • Collage/decoupage

 • Mosaic

 • Complementary colours - red/green, blue/orange, purple/yellow

 • Monochrome- using one colour, changing shade and tone by adding black, brown or white

 • Line drawing

 • Ageing technique/ distressing the paper

 • Mark making - cross hatching

 • Zentangle- patterns

 • Finger painting

 • Impasto- textured

 • Shading

 • Blow painting

 • Monoprint/transcription

 • Contour drawing - repeating image

08-02-2021

09-02-2021

10-02-2021

11-02-2021

12-02-2021 13-02-2021

14-02-2021

15-02-2021

16-02-2021

17-02-2021

18-02-2021

19-02-2021

20-02-2021

21-02-2021

22-02-2021

23-02-2021

24-02-2021

25-02-2021

26-02-2021

27-02-2021

28-02-2021

Sbectol

Lampau
Plu
Cadair
Ffenestr
Esgidiau
Clociau
Pensilau
Crib gwallt
Cregyn / Cwrel
Tirnodau enwog
Clo ac allweddi
Llestr blodau
Cwpan de a soser
Chwilod
Syrcas
Ffonau clust
Can dyfrio
Tŷ neu faddon / Aderyn
Tylluan
Planhigyn


 

Day 21

Day 22

Day 23

Day 24

Day 25

Day 26

Day 27

Day 28

Day 29

Day 30

Day 31

Day 32

Day 33

Day 34

Day 35

Day 36

Day 37

Day 38

Day 39

Day 40

Day 41

  Dydd Llun 8 Chwefror

   Gwydrau/ gwydraw yfed

Katherine

Karen

Dydd Mawrth 9 Chwefror

            Lampau

Katherine

Sue

Dydd Mercher 10 Chwefror

                 Plu

Karen

Sue

     Dydd Lau 11 Chwefror

                 Cadair

Gareth

Katherine

Sue

Karen

Dydd Gwener 12 Chwefror

             Ffenestr

Sue

Sue

Karen

Dydd Sadwrn 13 Chwefror

   Esgidiau

Gareth

Karen

Sue

Sue

Katherine

Lawrence

      Dydd Sul 14 Chwefror

         Clociau

Karen

      Dydd Llun 15 Chwefror

         Pensilau

Sue

Karen

Gareth

  Dydd Mawrth 16 Chwefror

   Crib gwallt

Gareth

Sue

 Dydd Mercher 17 Chwefror

 Cregyn cwrel

Karen

Sue

      Dydd Lau 18 Chwefror

  Tirnodau enwog

Karen

 Dydd Gwener 19 Chwefror

Clo ac allweddi

Karen

Sue

Dydd Sadwrn 20 Chwefror

     Llestr blodau

Sue

Karen

      Dydd Sul 21 Chwefror

   Cwpan de a soser

Karen

      Dydd Llun 22 Chwefror

          Chwilod

Karen

Sue

 Dydd Mawrth 23 Chwefror

           Syrcas

Karen

Sue

Dydd Mercher 24 Chwefror

     Ffonau clust

Karen

     Dydd Lau 25 Chwefror

       Can dyfrio

Katherine

Karen

Sue

 Dydd Gwener 26 Chwefror

     Ty neu faddon/Aderyn

Karen

 Dydd Sadwrn 27 Chwefror

                     Tylluan

Karen

Sue

     Dydd Sul 28 Chwefror

                   Planhigyn

Karen