DS_Smith_log_edited.jpg
Prosiect Newid Hinsawdd Plant
3 - 5 oed (Sylfaen)
DS_Smith_log_edited.jpg

Cawsom ein syfrdanu pan roion ni’r cyhoeddusrwydd cyntaf i'n prosiect gardd newid hinsawdd a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar Facebook - ar Ddydd Mercher 7 Ebrill - wrth weld cymaint o alw am leoedd!  Cawsom ymateb rhy dda gyda dros 70 o bobl eisiau un o'r 24 lle!  Yna penderfynwyd sefydlu dau grŵp, un ar gyfer y cyfnod sylfaen (3-5 oed) a'r llall ar gyfer plant iau (5 + oed).

 
Bydd y grŵp sylfaen #Letsgrowtogether a ariennir gan DS Smith yn cynnwys mwy o grefftau ac yn dechrau ar ddydd Sadwrn 12 Mehefin.

children_planting_flowers_theme_colorful

Yn ddelfrydol, hoffem sefydlu clwb/grŵp garddio gyda'r un plant yn dod i bob un o'r 15 gweithdy ond nid yw hyn bob amser yn ymarferol.  Cysylltwyd â'r rhieni a gofynnwyd iddynt gadarnhau pa weithdai y gallent eu mynychu ac os oedd unrhyw fylchau yna gellid neilltuo lleoedd i'r plant ar ein rhestr aros.  Dyma'r ffordd decaf o wneud pethau fel bod plant ar y rhestr aros yn cael y cyfle i ddod.

unnamed.jpg

Bydd plant 3 - 5 oed yn gallu mynychu 15 gweithdy garddio am ddim, dan arweiniad Tasha Gittings.  Fe'u cynlluniwyd i hyrwyddo gwerthoedd byw'n gynaliadwy drwy dyfu llysiau a'r rôl hanfodol y mae pryfed peillio yn ei chwarae wrth gynhyrchu ein bwyd.  Yn ogystal â gweithgareddau garddio pleserus yng ngardd newid hinsawdd ein Canolfan, bydd y plant yn gallu mynd â phecyn gweithgareddau hwyliog adref i'w gwblhau.  Cynhwysir cerdyn rysáit yn y pecyn hefyd i hybu bwyta'n iach a ddarparwyd gan , Michael Bell o Gaerdydd - rheolwr Marchnata ac un sy’n ysgrifennu am fwyd (gweler ei wefan).  Cynhelir y gweithdai garddio rhwng 12 Mehefin a 29 Ionawr 2022, ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis yn ystod y tymor ac yn wythnosol ar fore Iau 10.30 - 12.30 yn ystod gwyliau'r ysgol. Os yw'r tywydd yn wael, mae opsiwn casglu a gwneud gartref ar gael.

Let's grow together project (5).png
Let's grow together project (6).png
Children's supertato workshop.jpg

CHWILIO AM WIRFODDOLWYR GWEITHDY GARDDIO PLANT 👧🧒🌷🌎🥕

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i gefnogi ein gweithdai garddio i blant drwy gydol gweddill y flwyddyn.  Mae gennym 2 grŵp garddio ar gyfer grwpiau oedran sylfaen ac iau a fydd yn rhedeg yr 2il Sadwrn a Sadwrn olaf y mis yn ystod y tymor a boreau Dydd Mercher/Iau yn y gwyliau o 10.30-12.30.  Byddwch yn cynorthwyo plant gyda gweithgareddau garddio a chrefft ac yn delio â chlirio cyffredinol ar ddiwedd gweithdy.  Edrychwch ar y rhestr o ddyddiadau gweithdai ar gyfer y ddau grŵp os gwelwch yn dda a chysylltwch â ni os gallwch helpu gydag unrhyw un ohonynt. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Diolch.🙂
E-bostiwch secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

Bydd ein gweithdy garddio cyntaf – Pwtan y Gwningen -  yn dechrau ar Sadwrn 12fed Mehefin, 10.30 - 12.30! 
download (15).jpg