8w3ZhLmB_400x400.jpg
Prosiect Newid yr Hinsawdd i Blant
5 – 10 oed (Iau)
8w3ZhLmB_400x400.jpg

Gyda chyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym wedi sefydlu prosiect newid hinsawdd i blant #Letsgrowtogether. Bydd plant 5-10 oed yn gallu mynychu 17 o weithdai garddio am ddim, dan arweiniad Amie Locke, a gynlluniwyd i hyrwyddo gwerthoedd byw'n gynaliadwy drwy dyfu llysiau a gweld y rôl hanfodol y mae pryfed peillio yn ei chwarae wrth gynhyrchu ein bwyd.  Yn ogystal â gweithgareddau garddio pleserus yng ngardd newid hinsawdd ein Canolfan, bydd y plant yn gallu mynd â gweithgaredd hwyliog yn ôl adref i'w cwblhau.  Cynhwysir cerdyn rysáit yn y pecyn hefyd i hybu bwyta'n iach a ddarparwyd gan Michael Bell o Gaerdydd, - rheolwr marchnata ac awdur gweithiau am fwyd  (gweler y wefan)  Cynhelir y gweithdai garddio rhwng 24 Ebrill a 29 Ionawr 2022, ar ddydd Sadwrn olaf pob mis yn ystod y tymor ac yn wythnosol ar foreau Mercher yn ystod gwyliau'r ysgol, 10.30-12.30. Os yw'r tywydd yn wael, mae opsiwn casglu a gwneud gartref ar gael.  

Children's supertato workshop.jpg
Let's grow together project (3).png
Let's grow together project (4).png
Children's supertato workshop.jpg

CHWILIO AM WIRFODDOLWYR GWEITHDY GARDDIO PLANT 👧🧒🌷🌎🥕

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i gefnogi ein gweithdai garddio i blant drwy gydol gweddill y flwyddyn.  Mae gennym 2 grŵp garddio ar gyfer grwpiau oedran sylfaen ac iau a fydd yn rhedeg yr 2il Sadwrn a Sadwrn olaf y mis yn ystod y tymor a boreau Dydd Mercher/Iau yn y gwyliau o 10.30-12.30.  Byddwch yn cynorthwyo plant gyda gweithgareddau garddio a chrefft ac yn delio â chlirio cyffredinol ar ddiwedd gweithdy.  Edrychwch ar y rhestr o ddyddiadau gweithdai ar gyfer y ddau grŵp os gwelwch yn dda a chysylltwch â ni os gallwch helpu gydag unrhyw un ohonynt. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Diolch.🙂
E-bostiwch secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

Bydd ein gweithdy garddio cyntaf – Supertato - yn dechrau ar Sad 24ain Ebrill, 10.30 - 12.30!
download (15).jpg
  Ein Gweithdy Supertato
download (15).jpg
download (15).jpg

Saag Aloo yw'r ffordd berffaith o wella coginio tatws gyda llysiau a sbeisys bywiog a maethlon. Byddai rysáit fwy dilys yn galw am hadau ciwmin, hadau mwstard ac weithiau fenugreek ond rwyf wedi ceisio gwneud hyn mor gyfeillgar ag y gallaf ar gyfer tro canol wythnos cyflym i'r siop. Yn draddodiadol, mae'n cael ei gyflwyno fel dysgl ychwanegol, felly rwy'n hoffi gweini hwn heb ddim mwy na dal syml a bowlen o reis, ond rwyf hefyd wedi'i fwyta ar ei ben ei hun ar ôl zap cyflym yn y microdon y diwrnod wedyn ar gyfer cinio gwaith.  

Yr unig beth rwy'n ei ofyn yw, wrth goginio'r rysáit hon (neu unrhyw rysáit sy'n cynnwys tyrmerig) defnyddiwch spatula rwber. Mae turmeric yn enwog am achosi trafferth a bydd eich llwyau pren yn edrych fel y Simpsons y funud y maent yn cyfarfod yn y sosban.  

 O, a chydag unrhyw datws rydych chi'n eu plicio – peidiwch â thaflu'r crwyn tatws i ffwrdd! Golchwch nhw, eu sychu, eu rhoi ar hambwrdd pobi, eu halltu a'u rhostio mewn ffwrn wedi'i gynhesu i 180°C am tua 20 munud. Creision cartref a dim gwastraff! 

  - 1kg tatws – wedi'u plicio a'u torri'n ddarnau bach                                                - 1 llwy fwrdd o olew llysiau                                                                                        - 1 winwnsyn gwyn - wedi'i dorri'n sleisys                                                                - 1 clof garlleg – wedi ei falu neu wedi'i dorri'n fân                                                - 1 llwy de ciwmin wdi malu                                                                                        - 1 llwy de powdr mwstard                                                                                          - 1 llwy de tyrmerig wedi malu                                                                                    - 220g dail sbigoglys

SA.jpg
Saag Aloo 

A healthy recipe card found inside your eco bag provided by Michael Bell - Food writer

(https://www.mikeyandthekitchen.com)

Potatoes

1.Llenwch badell ddofn gyda dŵr oer a gollwng eich tatws wedi'u plicio a'u torri ynddo
2.Rhowch y sosban ar wres uchel ar yr hob ac unwaith y daw'r dŵr i ferwi, ychwanegwch binsiad hael o halen, a gadewch i'r tatws ferwi am 8 – 10 munud.
3.Ar ôl i'r tatws gael eu hamser berwi, draeniwch i mewn i golander ond cyn i chi wneud hynny, tynnwch gwpanaid bach o'r dŵr tatws hallt, startshlyd, a'i roi o'r neilltu. Gadewch y tatws i eistedd yn y colander wrth i chi wneud gweddill eich pryd.                      

4.Mewn sosban ddofn gydag ochrau uchel, cynheswch yr olew ar wres canolig ac ychwanegwch y winwnsyn gyda phinsiad bach o halen a'i ffrio am tua 10 munud nes bod y winwns yn dechrau meddalu.                                                   

5.Ychwanegwch y garlleg a'i goginio'n ysgafn am 10 - 15 munud arall nes bod y winwns yn dechrau mynd ychydig yn euraid a charameleiddio.                                                                          

6.Nawr ychwanegwch y ciwmin, y powdr mwstard a'r tyrmerig a'u troi i mewn i'r winwns a'r garlleg, gan goginio am tua 2 neu 3 munud fel y gall y sbeisys gynhesu.

7.Ychwanegwch y darnau tatws wedi'u coginio a'r cwpan bach o ddwr tatws a gadwoch yn gynharach                          8.Trowch y tatws yn ofalus i mewn i'r winwns a'r sbeisys - bydd y startsh o'r dŵr tatws yn helpu i drwchu yr hylif a fydd yn toddi gyda'r sbeisys a'r winwns i greu saws euraid a fydd yn helpu i orchuddio'r tatws.                                         9.Nawr ychwanegwch y dail sbigoglys a diffoddwch y gwres gan y bydd y sbigoglys yn lleihau yng ngwres y sosban o gynhwysion. Efallai ei fod yn edrych fel bod y sosban yn orlawn ond peidiwch â phoeni, mae'r sbigoglys yn crebachu. Mae lle yn y parti hwn i bawb.                                                                                                              

10.Unwaith y bydd yr holl sbigoglys wedi cael eu defnyddio, blaswch a gweini.