Oriel Gelf
Mwynhewch ein harddangosfa a grewyd  yn ystod y cyfnod cloi
Thema Serch

Mis Mêl yn Bled gan Lin Hatcher

Thema Serch

Serch gan Michelle Tomkins

Thema Serch

Dal dwylo gan Sian Sheppard

Thema Serch

Y teulu gan Ceri Jenkins

Ceri Jenkins yn defnyddio olew

Darlun o’r Stryd Fawr gan Gareth Hughes

Astudiaeth mewn siarcol a conte ar bapur cetris gan Gareth Hughes

Astudiaeth unlliw gan Gareth Hughes

Hunanbortread gan Gareth Hughes

Siriolwch eich diwrnod gan Gareth Hughes

Gareth yn diweddaru ei ddelwedd tabloid

Bywyd llonydd gan Gareth Hughes

Rhes o fwclis glas unlliw gan Katherine Hughes

Tŷ ffrind gan Michelle Tomkins

Darlun o lygad gan Sean Robinson

Sgets feiro o gwch gan Gareth

Llun o fywyd gan Gareth

Llun mewn pensil gan Gareth

Y môr yng Ngwdig, mewn beiro a phensilau lliw. Gan Gareth

Sgets o ben Strumble gan Gareth

Sgets lliw o ben Strumble gan Gareth

Wyrion ar lan y môr gan Sian Sheppard

Gwyddau gan Gareth

Tynnu llun yn y rhandir gan Gareth

Coeden yng ngorllewin Cymru ar ddiwrnod braf, gan Gareth

Sgets siarcol gan Gareth

Darluniau manwl o ddwylo a strwythurau esgyrn gan Gareth

Hebog yn hedfan gan Katherine

Darlun manwl o wyfyn gan Ceri

Glas y dorlan yn plymio gan Ceri

Bywyd gwyllt gan Kay

Gwyddau mewn cae gan Gareth

Hwyaid yn ymlacio gan Lin

Darlun manwl o ffesant gan Michelle

Panther yn y jyngl gan Karen

Darlun pensil o gwningen ddel gan Jenny

Ieir gan Gareth

Trefn y bore gan Gareth

Bywyd llonydd gan Gareth

Pupur ond dim halen gan Gareth

Pleser gwersylla gan Kay

Golau cannwyll gan Lin

Un o bâr gan Michele

Draig gan Shan

Darlun pensil o offer gan Paul

Darlun manwl o bâr o esgidiau gan Paul

Darlun pensil o ddeilen gan Paul

Bywyd llonydd, jwg gin gan Sian

Twyn mewn pinc gan Gareth

Darlun manwl o lestri te gan Ceri

Darlun pensil o offer cegin gan Ceri

Pupur gan Ceri

Triawd gan Gareth

Golygfa fferm gan Lawrence

Golygfa ramantus gan Lawrence

Coeden heddychlon gan Lawrence

Pabi gan Sian

Golygfa o’r pentref gan Sian

Y Goedwig gan Karen

Golygfa fynyddig gan Ceri

Cennin Pedr gan Ceri

Llyn Carinthia gan Katherine

Sgets pensil o bont Mena

Darlun manwl o fronfraith gan Paul

Pont garreg gan Michelle

Y môr a’r arfordir gan Michele

Y Garth o Gaerffili gan Kay

Cwt haul gan Gareth

Mainc dawel gan Kerry

Portread o gi annwyl gan Sue

Darlun manwl o gath gan Sue

Darlun o gi anwes y teulu gan Sue

Rhosyn wedi ei baentio gan Lin

Pabi gan Lin

Haenau o betalau rhosyn gan Lin

Golygfa ar yr arfordir gan Lin

Golygfa o’r pier gan Lin

Mainc dawel ger y môr gan Shan

Ludo wrth y gât

Golygfa fynyddig gan Kay

Darlun pensil manwl o foncyff gan Gareth.

Harbwr tawel gan Michelle

Rhosynnau hardd gan Kerry

Darlun pensil o rosyn gan Jenny

Blodyn iris melyn gan Paul

Lleoliad pont garreg gan Kay