Gweithdai Crefft Nadolig y Plant ~ Rhagfyr 2020 ~

Addasu ein gweithgareddau Crefft Nadolig i Blant ar gyfer y cyfnod yma.

Mae Sadyrnau Crefft, Ffilm a The Parti i’r Plant wedi bod yn boblogaidd ers blynyddoedd ond bu’n rhaid rhoi’r gorau iddynt eleni oherwydd Covid, gan siomi llawer o bobl.  

Ym mis Hydref 2020 dechreuon ni gynllunio ar gyfer digwyddiad Crefftau Nadolig i Blant gan gynnwys cadw pellter ac opsiwn rhag ofn y byddai cyfnod cloi. Yn ogystal â’r cynllunwyr crefft – Belinda Snow, Sarah Warr, ac Amie Locke – gofynwyd i’r gwirfoddolwyr crefft – Ann Lewis, Sheila Hopkins, Jenni Jones-Annetts, Marion Watts a Katherine Hughes i ddod i gyfarfod. Gofynwyd i Geraint King i helpu gyda’r dechnoleg a  Tasha Gittings gyda gwerthiant tocynnau a marchnata. Cafwyd cyfarfod ar Zoom yn ystod y Toriad Tân Cenedlaethol i greu cynllun.

zoom%20xmas%20crafats_edited.jpg
ribbon bow.jpg

Oherwydd problemau trafod deunyddiau, penderfynwyd creu bocs o ddeunyddiau crefft ar gyfer pob plentyn. Roedd hwn yn cynnwys tri chrefft, glud, tâp a chreionau gyda thaflenni i’w lliwio. Rhoddwyd rhain mewn bocsys cludo pizza. Penderfynwyd cynnal y digwyddiad am awr ar ôl yr ysgol. 

Er bod rhaid gweithio o bellter, crewyd 60 pecyn, tasg llawer mwy na’r paratoi ar gyfer y prynhawniau Crefft, Ffilm a The Parti cyn-Covid, ond mwynheuodd y tîm y sialens. Wrth i fis Rhagfyr gyrraedd a’r niferoedd yn hunan-ynysu yn codi, roedd yn bosibl cynnig bocsys crefft i’w casglu a’u gwneud gartref i blant na allai ddod i’r Glowyr. Mwynheuodd y plant y crefftau yn fawr ac rydym wedi addo digwyddiad arall yn y Gwanwyn.

reindeer.jpg
download (6).jpg
press to zoom
thumbnail_IMG-20201213-WA0007
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
download (6).jpg
download (9).jpg
Ogof Sion Corn
download (9).jpg
reindeer.jpg

Fe gawson ni Ogof Sion Corn arbennig eleni. Cafodd ei drefnu’n wych gan Natasha Gittings sy’n rhedeg y grwpiau Stay and Play yn y Glowyr. Trefnodd Tasha bopeth, dod o hyd i Santa, trefnu system fwcio ar gyfer ymweliadau 10 munud yn cadw pellter cymdeithasol dros 4 diwrnod, a threfnu’r raffl a’r cyhoeddusrwydd hefyd. Casglodd dîm o gynorthwywyr i bacio dros 300 o fagiau o roddion, gosododd yr ogof yn ei le a buodd yno i gefnogi Santa yn ystod yr holl ddigwyddiad.
Diolch Tasha. Rwyt ti wedi creu digwyddiad Nadolig hyfryd a chofiadwy ar gyfer dros 300 o blant. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.
Diolch hefyd i’r gwirfoddolwyr a gefnogodd y digwyddiad, i’n stiwardiaid gwirfoddol, i Sion Corn arbennig ac i’r rhai a gyfrannodd wobrau raffl.

IMG_20201206_211343_499.jpg
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1