Mae Grŵp Cerddoriaeth Canolfan y Glowyr Caerffili wedi rhoi eu Soiree Nadolig blynyddol ar-lein eleni i godi ein hysbryd a rhoi heddwch a llawenydd i ni.