Dosbarthiadau Celf
art teacher better q.png

Fy enw i yw Hayley Yeoman a fi yw'r athro Celf yma yng Nghanolfan y Glowyr Caerffili. Rwy'n byw yma yng Nghaerffili, gyda fy nheulu. Rwy'n briod gyda phedwar o blant, bechgyn bob un! Pan nad wyf yn dysgu celf yma yn y ganolfan, rwy'n gweithio mewn ysgol gyfun sy'n cefnogi plant AAA ( SEN).

Mae Celf bob amser wedi bod yn rhywbeth angerddol i mi ac edrychaf ymlaen at rannu fy mhrofiadau gyda chi tra'n eich tywys ar eich taith artistig bersonol eich hun.

Fy nod yw rhoi safbwynt cadarnhaol a brwdfrydig i'ch dysgu, mewn amgylchedd hamddenol a digyffro, lle gallwch fynegi eich hun drwy gyfrwng celf.

Tysteb Myfyrwyr

Katherine Hughes

‘Mae Hayley wedi bod yn chwa o awyr iach - yn fy annog i arbrofi gyda syniadau a thechnegau newydd. Rwy’n mwynhau’r dosbarth yn fawr ac yn dysgu llawer. Rwy’n hoffi gwersi yn y ganolfan ond mwynheuais y dosbarth ar-lein hefyd.’

Jane Lapthorn

‘Rwy wedi edrych ar y sleidiau PwyntPwer ac maen nhw’n ddefnyddiol iawn.’

Lawrence Lewellyn

‘Roeddwn am i chi wybod gymaint fwynheuais i’r dosbarth celf neithiwr. Rwy wir yn teimlo mod i’n dysgu llawer’

Gareth Hughes

‘ Dim ond i adael i chi wybod i mi fwynhau dosbarth celf neithiwr yn fawr. Doeddwn i ddim yn siwr a fyddai’n gweithio ond fe wnaeth! Diolch am ei drefnu ac rwy’n edrych ymlaen at wneud yr un peth nos Iau nesaf am 6.30. Diolch yn fawr eto.’

Lleoedd Ar gael

Mae lle yn ein dosbarth Celf

· Cyfarwyddiadau ymuno ac amserau’r dosbarth:

 

· Nos Iau 7:00-8:30pm – gellir hefyd fynychu’r dosbarth o      gartref ar zoom, yn ogystal ag yng Nghanolfan y Glowyr.

· Cost £6 y sesiwn ·

 

Cysylltwch â secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

Yn ystod y gwersi Celf byddwch yn:​

 • cael eich cyflwyno i sgiliau a thechnegau newydd, megis: theori lliw, gwneud marciau, argraffu, arddulliau celf a mwy.

 •  cael eich annog i arbrofi gyda gwahanol liwiau, cyfryngau a deunyddiau.

 • wedi'ch ysbrydoli i ymateb ac archwilio eich arddulliau celf unigryw eich hun, mae pawb yn wahanol

profi manteision ymuno â'r dosbarth celf:

 

 •  Gallwch ddatblygu eich sgiliau a'ch cynnydd ar eich cyflymder eich hun.

 •  Gallwch rannu syniadau a chefnogi eraill yn y grŵp.

 •  Mae'n creu ymdeimlad o fwynhad a llesiant.

 •  Byddwch yn cael profiadau a rennir gydag eraill yn y gymuned.· Mae'n cefnogi ymgysylltu â phethau i'w gwneud gartref.

432-4325162_free-to-use-public-domain-pa

Enghreifftiau o wersi hyd yma

art 1.png
butterfly-symbol-public-domain-clip-art-
 •  Theori lliw:

 •  Yn y wers hon edrychwyd ar yr olwyn liw, lliwiau cyflenwol, y raddfa graddiant a'r tint, y tonau a'r cysgodion.

 • Yn y wers hon edrychon ni ar beintio mewn un lliw, gan ddefnyddio du a gwyn i newid y tint neu'r cysgod.

art3.jpg
art22_edited.jpg
 • Roedd y wers hon yn ymwneud â defnyddio gwahanol dechnegau, megis: gwlyb ar wlyb, halen, clingfilm a hylif masgio i greu gwahanol effeithiau. Ac ychwanegu'r effeithiau hynny at baentiad gan ddefnyddio lliwiau cyflenwol.

art pic 2.jpg
art pic 1.jpg
art pic 3.jpg
art pic4.jpg

Gwers ar-lein

Yn ystod y toriad tân, cynhaliwyd y gwersi ar zoom. Yn y wers hon buom yn arbrofi gyda view finders yn creu 3 delwedd wahanol gan ddefnyddio'r un olygfa o lun bywyd llonydd. Crëwyd pob adran yn wahanol, un yn astudiaeth mewn beiro, yr ail yn ddyfrlliw ar ben yr astudiaeth mewn beiro. Ar gyfer y drydedd ddelwedd, peintiwyd y lliw ar y papur yn gyntaf a thynnwyd yr astudiaeth mewn beiro drosto.

art10.png
art8_edited.jpg
art9_edited.jpg

Gwaith Celf y Myfyriwr

Dydd Iau 17 Mehefin

Collages

Dydd Iau 25 Mawrth

Ciwbiaeth gyda hunan bortread

Dydd Iau 18 Mawrth

Ciwbiaeth mewn lliw

Dydd Iau 11 Mawrth

Ciwbiaeth mewn pensil

     Dydd Iau 4 Mawrth

   Gwaith celf camargraff optegol

 Dydd Iau 25 Chwefror

   Gwaith celf camargraff optegol