Sialens Celf - Gair Bob Dydd - 2021

Rydym wedi sefydlu’r sialens celf gwych yma ar gyfer y gymuned i gynnal ysbryd pawb yn ystod y cyfnod cloi. Mae gwneud unrhywbeth creadigol yn therapi ac yn  dda i’ch llesiant meddwl. 


Rydym wedi hysbysebu’r prosiect trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac wedi ebostio’r Aeron Aeddfed/ gwirfoddolwyr/aelodau i gymryd rhan.

sketching pencils.jpg

Cyfarwyddiadau

watercolor-paint-set.jpg

Y syniad yw tynnu llun gair y dydd yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau ac yna danfon y gwaith celf at marketing@caerphillyminerscentre.org.uk
Dyma’r geiriau y byddwn yn gofyn i gyfranwyr dynnu eu llun dros yr wythnosau nesaf. Teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda thechnegau gwahanol ac i ddefnyddio dyfrliw neu baent acrylic. Efallai y gallwch chwilio am rai o’r technegau isod ar Google i gael syniad o beth i’w wneud.

pencils.jpg

      1 Ebrill- 30 Ebrill

Geiriau i dynnu eu llun

Technegau i’w defnyddio

 • Pencil sketch

 • Continuous line

 • Ball point pen

 • Pointillism- dots

 • Collage/decoupage

 • Mosaic

 • Complementary colours - red/green, blue/orange, purple/yellow

 • Monochrome- using one colour, changing shade and tone by adding black, brown or white

 • Line drawing

 • Ageing technique/ distressing the paper

 • Mark making - cross hatching

 • Zentangle- patterns

 • Finger painting

 • Impasto- textured

 • Shading

 • Blow painting

 • Monoprint/transcription

 • Contour drawing - repeating image

01-04-2021

02-04-2021

03-04-2021

04-04-2021

05-04-2021

06-04-2021

07-04-2021

08-04-2021

09-04-2021

10-04-2021

 11-04-2021

12-04-2021

13-04-2021

14-04-2021

15-04-2021

16-04-2021

17-04-2021

18-04-2021

19-04-2021

20-04-2021

21-04-2021

22-04-2021

23-04-2021

24-04-2021

25-04-2021

26-04-2021

27-04-2021

28-04-2021

29-04-2021

30-04-2021

Balŵn awyr poeth
Basgedi
Bylbiau golau
Trên
Offer
Cwlwm
Pethau anghyffredin
Geco
Yr haul
Y lleuad
Offer
Planhigyn caws
Bwlyn / Dolen drws
Botymau
Pot coffi
Goleudy
Gwyntyll
Cist
Cwmpawd
Deis

Rhuban dawns
Tei bô
Gwefusau
Iâr fach yr haf

Arwyddion y sidydd
Cardiau chwarae
Pomgranad
Bwcwl gwregys
Haearn
Tâp mesur

Day 73

Day 74

Day 75

Day 76

Day 77

Day 78

Day 79

Day 80

Day 81

Day 82

Day 83

Day 84

Day 85

Day 86

Day 87

Day 88

Day 89

Day 90

Day 91

Day 92

Day 93

Day 94

Day 95

Day 96

Day 97

Day 98

Day 99

Day 100

Day 101

Day 102

        Dydd Lau 1 Ebrill

           Balŵn awyr poeth

      Dydd Gwener 2 Ebrill

                     Basgedi

     Dydd Sadwrn 3 Ebrill

               Bylbiau golau

          Dydd Sul 4 Ebrill

                        Trên

Sue

         Dydd Llun 5 Ebrill

                        Offer

      Dydd Mawrth 6 Ebrill

                     Cwlwm

Sue

Sue

      Dydd Mercher 7 Ebrill

          Pethau anghyffredin

          Dydd Lau 8 Ebrill

                      Geco

Sue

     Dydd Gwener 9 Ebrill

                      Yr haul

Sue

     Dydd Sadwrn 10 Ebrill

                   Y lleuad

Sue

          Dydd Sul 11 Ebrill

                        Offer

        Dydd Llun 12 Ebrill

              Planhigyn caws

Sue

       Dydd Mawrth 13 Ebrill

          Bwlyn / Dolen drws

     Dydd Mercher 14 Ebrill

                  Botymau

Sue

         Dydd Lau 15 Ebrill

                     Pot coffi

Sue

     Dydd Gwener 16 Ebrill

                    Goleudy

Sue

Karen

     Dydd Sadwrn 17 Ebrill

                    Gwyntyll

         Dydd Sul 18 Ebrill

                        Cist

        Dydd Llun 19 Ebrill

                  Cwmpawd

     Dydd Mawrth 20 Ebrill

                        Deis

Sue

     Dydd Mercher 21 Ebrill

               Rhuban dawns

Sue

         Dydd Lau 22 Ebrill

                      Tei bô

Sue

     Dydd Gwener 23 Ebrill

                   Gwefusau

     Dydd Sadwrn 24 Ebrill

               Iâr fach yr haf

Sue

          Dydd Sul 25 Ebrill

           Arwyddion y sidydd

         Dydd Llun 26 Ebrill

              Cardiau chwarae

     Dydd Mawrth 27 Ebrill

                  Pomgranad

     Dydd Mercher 28 Ebrill

             Bwcwl gwregys

Sue

        Dydd Lau 29 Ebrill

                      Haearn

Sue

     Dydd Gwener 30 Ebrill

                  Tâp mesur

Sue