Amdanom ni

Chair exercises2.JPG

Sefydlwyd Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned (y Glowyr) yn 2008 i achub rhan o hen Ysbyty Glowyr Caerffili fel cyfleuster cynaliadwy i gefnogi lles ein cymuned.

 

Daeth yn gwmni cyfyngedig drwy warant yn 2011 ac yn elusen yn 2012.  Yn 2014, llofnododd yr Ymddiriedolwyr les 99 mlynedd gyda United Welsh a dechrau ar y gwaith o adfer yr adeilad.  Agorwyd y llawr gwaelod ar ei newydd wedd ym mis Medi 2015.  Mae'n darparu amgylchedd dymunol o fewn cyrraedd hawdd i bobl, gyda chyfleusterau parcio da a chroeso cynnes.

 

Mae'r Glowyr yn eiddo i'w aelodau, wedi ei lunio gan ei ymddiriedolwyr a'i wirfoddolwyr ac yn cael ei ddefnyddio gan bobl Caerffili.  Mae pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau fforddiadwy ac ennill y profiad o helpu eraill.  Mae pwrpas cyffredin o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i lesiant pobl, beth bynnag fo'u hoed neu eu hamgylchiadau, a gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau'r ddarpariaeth orau posibl i'n cymuned.

DSC_0082.jpg