A wnewch chi fwcio unrhyw ymweliad â’r Glowyr ymlaen llaw os gwelwch yn dda. Mae’r gofod yn brin oherwydd cyfyngiadau COVID.
Diolch am eich cefnogaeth gyson.
Welsh icon Cerys Matthews has honoured an inspirational Caerphilly hero with a National Lottery Award  -
 

Gwybodaeth

Ein Cefndir

Roedd y Beeches yn wreiddiol yn blasty a oedd yn eiddo i gontractwr glo cyfoethog ond yn sgîl ymdrech anhygoel, fe’i prynwyd gan weithwyr o 29 o byllau glo lleol gydag arian a gasglwyd trwy gyfraniadau wythnosol o’u cyflogau. Fe’i prynwyd ym 1919 a thrawsnewidiwyd y plasty yn ysbyty. Parhaodd ‘Y Miners’, fel y cyfeirid ato gyda hoffder, i wasanaethu anghenion gofal iechyd pobl leol am yn agos i 90 mlynedd.

DIGITAL WILDLIFE GARDEN

Rydym ar agor ond archebwch cyn i chi ymweld.

Annwyl gyfeillion ac ymwelwyr â’r Glowyr,

Rydym mor falch o allu cynnig ein holl weithgareddau bron yn y Ganolfan nawr. Mae rhai cyfyngiadau cymdeithasol yn parhau yn eu lle, er eich diogelwch, a bydd angen i chi archebu unrhyw weithgaredd ymlaen llaw. Ond rydyn ni'n gwybod cymaint mae pawb wedi bod eisiau gallu ymweld â'r Glowyr a gweld eu ffrindiau wyneb yn wyneb, ac rydyn ni'n falch o fod yn dod yn ôl i normal.

 

Mae lluniaeth ar gael hefyd gyda gweithgareddau, a bydd ein caffi yn agor (am oriau cyfyngedig) o'r 18fed o Fedi.

 

I'r rhai na allant ymweld â'r Ganolfan yn bersonol, bydd llawer o'n gweithgareddau ar gael ar-lein o hyd ac rydym yn adeiladu Gardd Fywyd Gwyllt Ddigidol i ategu ein Gardd Newid Hinsawdd gorfforol.

 

Mae ein busnesau ar y safle hefyd ar agor a bydd Hyb Lles y Glowyr yn agor ar yr ail lawr ym mis Medi. Yn anffodus, ni fydd ein llawr cyntaf a'n lifft yn weithredol tan fis Hydref. Ond cysylltwch â ni os ydych chi eisiau unrhyw wybodaeth am ein gweithgareddau neu'r busnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli yma.

 

Hoffem groesawu nifer o staff rhan-amser newydd sydd wedi ymuno â ni dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Gallwch ddarganfod mwy am bwy yw pwy yma

 

Ac fel bob amser, rydym yn awyddus i recriwtio mwy o wirfoddolwyr a stiwardiaid, er mwyn galluogi'r Ganolfan i gynnal gweithgareddau trwy gydol yr wythnos, gyda'r nos ac ar benwythnosau. Cysylltwch â ni os hoffech chi ymuno â'n tîm rhagorol o wirfoddolwyr.

Katherine Hughes
secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

The Miners, Watford Road, Caerphilly CF83 1BJ

029 2167 4242

Gweithgareddau

Cefnogi busnesau lleol

Addysgu'r gymuned

Dathlu ein treftadaeth