Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned

Gwnewch Wahaniaeth Heddiw

 

Edrych ymlaen at agor y Ganolfan

 • googlePlaces
 • facebook
 • instagram
 • twitter

Annwyl gyfeillion ac ymwelwyr â’r Glowyr,

Rydym yn edrych ymlaen at fod yn gwbl agored ac yn gweithredu gyda rheolau Covid o 4 Mai ymlaen. 

 Yn y cyfamser, byddwn yn ymdrechu i agor ar gyfer gweithgareddau y tu allan a'r tu mewn a ganiateir; i'r perwyl hwn rydym newydd godi ein gazebo i gartrefu rhai gweithgareddau awyr agored. 

 • Ar ddydd Mawrth Ebrill 13 – mae ein Therapydd Harddwch Lisa Morgan a sesiynau Slimming World yn falch o fod ar agor i'r cyhoedd unwaith eto. 

 • O 24 Ebrill - bydd ein prosiect newydd 'Dewch i Dyfu Gyda'n Gilydd' i blant ar waith.  

 • Byddwn hefyd yn cynnal gweithgorau rheolaidd y Clwb Garddio drwy gydol y gwanwyn a'r haf.


Rydym yn gweithio'n galed i ddod â chymaint o weithgareddau ag y gallwn yn ôl i gefnogi'r blynyddoedd cynnar, plant, ieuenctid a phobl hŷn – bydd llawer ohonynt yn dibynnu ar reolau Covid a'r tywydd. Gwyddom fod llawer o ddiddordeb mewn dod â chrefftau plant ac oedolion, grwpiau Aros a Chwarae a ioga, yn ôl; a byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y bydd y rhain ar waith yn y Ganolfan. 

 Bydd y gweithgareddau canlynol yn aros ar-lein tan y gallwn eu cynnal yn y ganolfan ( bydd gan rai opsiwn ar-lein o hyd):

 • Dosbarthiadau sgwrs Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg

 • Dawns 50+, dawns er mwyn ffitrwydd, dawns o gadair, ymarferion cadair

 • Dosbarthiadau Celf, grwp gweu

 • Clwb cymdeithasol yr Aeron Aeddfed, / cynllun cyfeillio

 

Byddwn yn parhau i ddatblygu gweithgareddau ar-lein pellach ac yn cynnal dosbarthiadau hybrid o'r Ganolfan i gefnogi pobl sy'n hoffi cymryd rhan gartref.   Rydym hefyd yn edrych ymlaen at groesawu ein gwirfoddolwyr yn ôl a chael gwirfoddolwyr newydd i ymuno â ni.

Katherine Hughes
secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

The Miners, Watford Road, Caerphilly CF83 1BJ

029 2167 4242

Gwybodaeth

Ein Cefndir

Roedd y Beeches yn wreiddiol yn blasty a oedd yn eiddo i gontractwr glo cyfoethog ond yn sgîl ymdrech anhygoel, fe’i prynwyd gan weithwyr o 29 o byllau glo lleol gydag arian a gasglwyd trwy gyfraniadau wythnosol o’u cyflogau. Fe’i prynwyd ym 1919 a thrawsnewidiwyd y plasty yn ysbyty. Parhaodd ‘Y Miners’, fel y cyfeirid ato gyda hoffder, i wasanaethu anghenion gofal iechyd pobl leol am yn agos i 90 mlynedd.

Gweithgareddau

Cefnogi busnesau lleol

Addysgu'r gymuned

Dathlu ein treftadaeth

029 2167 4242

©2019 gan Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned